Ειδήσεις - Νέα

Αμέλεια: Η Σχέση της με τον Τρόπο Λήψης Απόφασης

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ποινικού Κώδικα, από αμέλεια πράττει όποιος από την έλλειψη προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν. Η αμέλεια διακρίνεται σε ενσυνείδητη και άνευ συνειδήσεως. Ενσυνείδητη έχουμε όταν ο δράστης προείδε ως δυνατή την παραγωγή του αξιόποινου αποτελέσματος, αλλά πίστεψε ότι θα την απέφευγε και άνευ συνειδήσεως όταν ο δράστης δεν προείδε την εκ της συμπεριφοράς του παραγωγή του συγκεκριμένου αξιόποινου αποτελέσματος.

Επιχειρώντας να απλοποιήσουμε τα ανωτέρω, όταν μιλάμε για αμέλεια μιλάμε για έλλειψη προσοχής και σύνεσης (απερισκεψία), για δυνατότητα πρόβλεψης, για το τι όφειλε κάποιος με βάση τους κανόνες επιμέλειας (εμπειρικούς, τεχνικούς, επιστημονικούς, αθλητικούς, συναλλακτικούς) να πράξει και δεν το έκανε. Πώς όμως κάποιος φτάνει να ενεργεί με έλλειψη προσοχής; Πώς λαμβάνει την όποια απόφαση που τον οδηγεί στην απερίσκεπτη ενέργεια;

Η ζωή και η καθημερινότητά μας είναι αποτέλεσμα των επιλογών που κάνουμε, επιλογές που έχουν προκύψει από περισσότερη ή λιγότερη σκέψη (χωρίς να αγνοούμε το στοιχείο του αυθορμητισμού και τον ρόλο των συναισθημάτων, τα οποία όμως μικρό χώρο θα πρέπει να καταλαμβάνουν στα διάφορα επιστημονικά πεδία και δη σε αυτό της ιατρικής επιστήμης). Η διαδικασία που μας οδήγησε στην Α ή Β επιλογή είναι γνωστή ως διαδικασία λήψης αποφάσεων και οφείλω να πω πως δεν έχει τύχει της προσοχής που πρέπει τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο επαγγελματικό πεδίο, γεγονός που αποδεικνύεται επανειλημμένα από διάφορα μικρά και μεγάλα “ατυχή” περιστατικά της καθημερινότητας. Πώς όμως λαμβάνουμε τις αποφάσεις που αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινότητα, τον επαγγελματικό μας χώρο, την ζωή μας;

Ο δημοφιλέστερος τρόπος είναι ο διαισθητικός. Η απόφαση που λαμβάνουμε βασίζεται στην εμπειρία μας, στις παραστάσεις που έχουμε, σ’ εμπειρίες που μας έχουν μεταφέρει άλλοι, κλπ. Αποτελεί εύκολο και άμεσο τρόπο λήψης απόφασης καθότι δεν στηρίζεται σε συστημική παρατήρηση και ανάλυση δεδομένων, έχει ενδεχομένως αποδειχθεί αποτελεσματικός σε πλείστες αποφάσεις του παρελθόντος. Αμέσως μετά έχουμε τον λεγόμενο κανονιστικό τρόπο, ο οποίος βασίζεται στον ορθολογισμό. Πρωτεύοντα ρόλο έχει η στατιστική, οι κανόνες και διαδικασίες της επιστήμης, τα διάφορα μοντέλα της μαθηματικής επιστήμης, η βιοστατιστική κλπ. Τέλος, έχουμε την ερευνητική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην επαγωγική μέθοδο με την ερευνητική διαδικασία να αποτελεί την βάση όπου εκκινεί η διαδικασία.

Ανεξάρτητα από τον επιστημονικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται κανείς και όσο ακολουθεί τα λιγότερο “δημοφιλή” μοντέλα τόσο περισσότερο προστατευμένος είναι απέναντι σε οποιαδήποτε πιθανότητα καταλογισμού αμέλειας. Αν και τα περισσότερα από τα ανωτέρω είναι γνωστά, θα κλείσουμε το παρόν άρθρο με την προσθήκη ενός ακόμη στοιχείου προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής απόφασης:

Oι επιλογές μας θα είναι ασφαλέστερες και άρα ορθότερες αν έχουμε στο μυαλό μας ότι ενεργούμε και κάνουμε πράγματα, λαμβάνουμε αποφάσεις, ΜΑΖΙ με αυτούς που αφορά το εκάστοτε πρόβλημα και όχι ΓΙΑ αυτούς!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Δικηγόροι Αθηνών: Στρατηγόπουλος – Κοκκινίδης & Συνεργάτες

210 38 06 648 // 6974380953 – 6972770855

Email: info@skplaw.gr