Ειδήσεις - Νέα

Ταχεία ανάρρωση επέμβασης στο στήθος!

Ο όρος Flash Ανάρρωση Αυξητικής του Μαστού, επινοήθηκε στην Αμερική, και αναφέρεται σε μέθοδο, που στοχεύει στη μείωση του χρόνου αποκατάστασης και την ταλαιπωρία από τη χειρουργική επέμβαση αύξησης στήθους. Είναι αποδεδειγμένο ότι η ανάρρωση αύξησης του μαστού μπορεί να γίνει σε λιγότερο από 24 ώρες, με εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών στον κατάλληλο υποψήφιο!

Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση γίνεται με τη δημιουργία τσέπης, μερικώς κάτω από το μυ, για το εμφύτευμα μαστού. Αυτή η λεγόμενη ατραυματική πλαστική στήθους εισήχθη στην Ελλάδα από τον Δρ. Καποσίτα, ο οποίος χρησιμοποιεί μικροδιαθερμίες στις πλαστικές που επιφέρουν μικρότερα τραύματα και γρήγορη ανάρρωση ιδίως στην αυξητική στήθους.

Το εμφύτευμα δεν πρέπει να είναι υπερβολικό για τους ιστούς του ασθενούς. Η καλόγουστη αισθητική χειρουργική διασφαλίζει ότι οι ασθενείς θα αποκτήσουν στήθη, που φαίνονται φυσικά και είναι σε αναλογία με το σώμα τους.

Εν συντομία, η ταχεία ανάρρωση αυξητικής μαστού, επιτρέπει στις γυναίκες να επιτύχουν το επιθυμητό σχήμα και μέγεθος του στήθους, με βραχυπρόθεσμο στόχο τη μείωση τομής και προοπτικής αιμόστασης και μακροπρόθεσμα κάποιο τραύμα και εμφύτευμα, που να μην είναι πολύ μεγάλο για τον ασθενή, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση όλης της διαδικασίας ανάρρωσης.