Ειδήσεις - Νέα

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Όπως δείχνουν τελευταίες μελέτες, οι γυναίκες μετά από μαστεκτομή δεν έχουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την αποκατάσταση του μαστού τους. Ερευνητές ανέλυσαν τις απαντήσεις γυναικών που είχαν υποβληθεί σε μαστεκτομή και βρήκαν ότι οι περισσότερες γυναίκες είχαν συζητήσει με τους γιατρούς τους για την αποκατάσταση, αλλά μόνο το 58% θυμόταν αναφορές στα οφέλη αυτής της επιλογής, ενώ το 28% θυμόταν μόνο την αναφορά σε κινδύνους.

Εάν οι ασθενείς δεν κατανοήσουν πλήρως τις επιλογές τους, μπορεί να κάνουν μια επιλογή για την οποία δεν είναι απολύτως ευχαριστημένοι. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν είναι οι επιπλοκές, όπως η καθυστερημένη επούλωση ή μολύνσεις, η δυνατότητα για επαναληπτική χειρουργική επέμβαση και το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάρρωσης. Τα μεγαλύτερα οφέλη μπορεί να είναι η ικανοποίηση για την εικόνα του σώματος μετά από τη μαστεκτομή και η εξάλειψη της ανάγκης για προσθετική.

Οι περισσότερες γυναίκες με καρκίνο του μαστού υποβάλλονται σε μαστεκτομή, που συχνά ακολουθείται από χημειοθεραπεία. Πολλές γυναίκες με μαστεκτομή δεν αποφασίζουν αμέσως την αποκατάσταση του μαστού, ωστόσο, αυτό μερικές φορές οφείλεται στη λανθασμένη πεποίθηση ότι αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει την ανίχνευση καρκίνου στο μέλλον.

Έρευνα έδειξε ότι οι γνώσεις για τους κινδύνους της αποκατάστασης μαστού είναι πολύ περιορισμένες. Μόλις το 14% των συμμετεχόντων γνώριζε ότι ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών κατά τα πρώτα δύο χρόνια μετά την επέμβαση ήταν 16-40%. Επιπλέον, μόνο τέσσερις στους 10 συμμετέχοντες γνώριζαν ότι οι γυναίκες τείνουν να είναι εξίσου ικανοποιημένες μετά από μαστεκτομή είτε υποβάλλονται σε επέμβαση αποκατάστασης είτε όχι.

Μόλις έξι σε 10 γυναίκες γνώριζαν ότι η αποκατάσταση δεν επηρεάζει την ανίχνευση του καρκίνου στο μέλλον. Και, ενώ η αποκατάσταση δεν επηρεάζει τις πιθανότητες επανεμφάνισης του καρκίνου, μόνο τα τρία τέταρτα των γυναικών απάντησαν σωστά σε αυτή την ερώτηση.

Ενώ απαιτείται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί το επίπεδο των γνώσεων των επιλογών μετά από μαστεκτομή, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να παίρνουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση.

Οι ασθενείς που είναι ηλικιωμένες ή παχύσαρκες, καπνίστριες, ή έχουν προβλήματα υγείας όπως διαβήτη ή αιμορραγικές διαταραχές που δεν είναι οι πιο κατάλληλες υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση. Επίσης, μερικές γυναίκες με πολύ επιθετικούς ή προχωρημένους όγκους ίσως πρέπει να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολίες πριν από την αποκατάσταση του μαστού.