Ειδήσεις - Νέα

Στοιχεία και Ποσοστά 2019: Το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο στις ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά 27% σε διάστημα 25 χρόνων

Tα τελευταία 25 χρόνια, η θνησιμότητα από καρκίνο στις ΗΠΑ, έχει μειωθεί σταθερά, σύμφωνα με τις ετήσιες στατιστικές που δημοσιεύθηκαν από την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου. Συγκεκριμένα, το 2016, το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο τόσο σε άνδρες όσο και γυναίκες, είχε μειωθεί κατά 27% από το ανώτατο όριο που είχα φτάσει το 1991. Η μείωση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 1,5% ετησίως και περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια θάνατοι αποφεύχθηκαν στο διάστημα μεταξύ του 1991 και του 2016.

Η πτώση του ποσοστού θνησιμότητας από καρκινικά αίτια, οφείλεται κυρίως στη σταθερή μείωση του καπνίσματος, καθώς και στην πρόοδο της θεραπείας. Παρ’ όλα αυτά, δεν ωφελούνται όλοι οι πληθυσμοί. Συγκεκριμένα, παρόλο που το φυλετικό χάσμα στους θανάτους από καρκινικά αίτια μειώνεται αργά, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες διευρύνονται. Πιο αναλυτικά, οι Στατιστικές για τον καρκίνο το έτος 2019, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό CA της Αμερικανικής Καρκινολογικής Εταιρείας: A Journal of Cancer for Clinicians, εκτιμούν τον αριθμό των νέων περιστατικών καρκίνου και των θανάτων από καρκινικά αίτια που αναμένονται στις ΗΠΑ φέτος. Οι προαναφερόμενες εκτιμήσεις είναι μερικές από τις πιο ευρέως επίσημες στατιστικές για τον καρκίνο παγκοσμίως. Οι παραπάνω στατιστικές δημοσιεύονται επίσης σε μια συνοδευτική αναφορά, Στοιχεία καρκίνου και ποσοστά 2019, διαθέσιμες στη διαδραστική ιστοσελίδα , το Κέντρο στατιστικής για τον καρκίνο.

Συνολικά 1.762.450 νέες περιπτώσεις καρκίνου και 606.880 θάνατοι από καρκίνο αναμένεται να εμφανιστούν στις ΗΠΑ το 2019. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας των διαθέσιμων δεδομένων (2006-2015), ο αριθμός των νέων διαγνώσεων καρκίνου μειώθηκε κατά περίπου 2% ετησίως στους άνδρες και παρέμεινε περίπου το ίδιο στις γυναίκες. Το ποσοστό θανάτων από καρκίνο (2007 – 2016) μειώθηκε κατά 1,4% ετησίως στις γυναίκες και κατά 1,8% ετησίως στους άνδρες.

Κύριοι τύποι καρκίνου: Καρκίνος του πνεύμονα, του μαστού, του προστάτη και καρκίνος του παχέος εντέρου.

Οι πιο συνηθισμένοι τύπου καρκίνου που διαγνώστηκαν στους άνδρες είναι ο καρκίνος του προστάτη, του πνεύμονα και του παχέος εντέρου. Συνολικά, οι συγκεκριμένοι τύποι καρκίνου, αντιπροσωπεύουν το 42% όλων των περιπτώσεων στους άνδρες, με μόνο τον καρκίνο του προστάτη να αντιπροσωπεύει σχεδόν 1 στις 5 νέες περιπτώσεις καρκίνου. ‘Όσον αφορά τις γυναίκες, οι 3 πιο συνηθισμένοι τύποι καρκίνου είναι ο καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα και του παχέος εντέρου. Συνολικά, οι συγκεκριμένοι τύποι αντιπροσωπεύουν το ήμισυ όλων των περιπτώσεων, με μόνο τον  καρκίνο του μαστού να αντιπροσωπεύει το 30% των νέων περιστατικών.

Αυτοί οι τύποι καρκίνου αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο. Το ¼ όλων των θανάτων από καρκίνο οφείλεται σε καρκίνο του πνεύμονα.

 • Τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο στον πνεύμονα μειώθηκαν κατά 48% από το 1990 έως το 2016 μεταξύ ανδρών και κατά 23% από το 2002 μέχρι το 2016 μεταξύ των γυναικών. Από το 2011 έως το 2015, τα ποσοστά των νέων περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα μειώθηκαν κατά 3% ετησίως στους άνδρες και κατά 1,5% ανά έτος στις γυναίκες. Οι διαφορές στα ποσοστά αντικατοπτρίζουν τα ιστορικά πρότυπα στη χρήση καπνού, όπου οι γυναίκες άρχισαν να καπνίζουν σε μεγάλο ποσοστό πολλά χρόνια αργότερα από τους άνδρες και σταμάτησαν το κάπνισμα πολύ πιο αργά. Ωστόσο, τα πρότυπα καπνίσματος δεν φαίνεται να εξηγούν τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα που αναφέρθηκαν στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες που γεννήθηκαν γύρω στη δεκαετία του 1960.
 • Τα ποσοστά θανάτων από τον καρκίνο του μαστού μειώθηκαν κατά 40% από το 1989 έως το 2016 μεταξύ των γυναικών. Η πρόοδος αποδίδεται στις βελτιώσεις της έγκαιρης ανίχνευσης.
 • Τα ποσοστά θανάτων από καρκίνο του προστάτη μειώθηκαν κατά 51% από το 1993 έως το 2016 μεταξύ των ανδρών. Ο συστηματικός έλεγχος με τη δοκιμασία αίματος PSA δεν συνιστάται πλέον λόγω ανησυχιών σχετικά με τα υψηλά ποσοστά υπέρ-διάγνωσης (εύρεση καρκίνων που δεν θα χρειαζόντουσαν θεραπεία). Συνεπώς, πλέον παρουσιάζονται λιγότερα περιστατικά καρκίνου του προστάτη.
 • Τα ποσοστά θανάτων από καρκίνο του παχέος εντέρου μειώθηκαν κατά 53% από το 1970 έως το 2016 μεταξύ ανδρών και γυναικών λόγω του αυξημένου προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και των βελτιώσεων στη θεραπεία. Ωστόσο, σε ενήλικα άτομα ηλικίας κάτω των 55 ετών, νέα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 2% ετησίως από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά.

Τα αποτελέσματα του καρκίνου διαφέρουν μεταξύ φυλετικών ομάδων

Τα ποσοστά των νέων περιστατικών καρκίνου και θνησιμότητας από καρκίνο ποικίλλουν αρκετά μεταξύ των φυλετικών ομάδων, με γενικά πιο υψηλά ποσοστά μεταξύ των Αφροαμερικανών και τα χαμηλότερα για τους Ασιατικούς Αμερικανούς. Το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο το 2016 ήταν 14% υψηλότερο στους μαύρους συγκριτικά με τους λευκούς. Το χάσμα αυτό, έχει μειωθεί από το 33% που ανερχόταν το 1993. Η πρόοδος οφείλεται στην απότομη πτώση των ποσοστών καπνίσματος μεταξύ των μαύρων εφήβων από το τέλος της δεκαετίας του 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Οι φυλετικές διαφορές στην εμφάνιση του καρκίνου αντικατοπτρίζουν ποικίλους παράγοντες που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Οι άνθρωποι που ζουν σε φτωχότερες κομητείες στις ΗΠΑ είναι πιθανότερο να καπνίζουν και να είναι παχύσαρκοι. Κατά τη διάρκεια του 2012-2016, τα ποσοστά θνησιμότητας στις φτωχότερες κομητείες ήταν 2 φορές υψηλότερα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και 40% υψηλότερα για τους άνδρες καρκίνους του πνεύμονα και του ήπατος, σε σύγκριση με τις πλουσιότερες κομητείες. Η φτώχεια συνδέεται επίσης με χαμηλότερα ποσοστά συστηματικού ελέγχου για τη διάγνωση του καρκίνου, καθώς επίσης και με την χαμηλότερη πιθανότητα λήψης της καλύτερης θεραπείας.

Καρκίνος σε παιδιά και εφήβους

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου σε παιδιά ηλικίας 1 έως 14 ετών στις ΗΠΑ, μετά από ατυχήματα. Το 2019, περίπου 11.060 παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας θα διαγνωστούν με καρκίνο και 1.190 θα πεθάνουν από καρκινικά αίτια. Η λευχαιμία αποτελεί το 28% των καρκίνων της παιδικής ηλικίας, ενώ ακολουθούν οι όγκοι του εγκεφάλου και άλλων νευρικών συστημάτων με το ποσοστό να ανέρχεται στο 26%.

Τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου αυξήθηκαν σε παιδιά και εφήβους κατά 0,7% ετησίως από το 1975 έως σήμερα. Ωστόσο, τα ποσοστά θανάτων μειώνονται συνεχώς. Το πενταετές ποσοστό επιβίωσης για όλους του καρκίνους βελτιστοποιήθηκε στο 58% για τα παιδιά που διαγνώστηκαν κατά την περίοδο 1975 έως 1977, καθώς και σε 83% για εκείνα που διαγνώστηκαν κατά την περίοδο 2008 – 2014.

Ειδικό τμήμα για υπερήλικα άτομα

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί ερευνητές της Καρκινολογικής Εταιρείας συμπεριλαμβάνουν ένα ειδικό τμήμα για τα Στοιχεία του Καρκίνου στο οποίο αναδεικνύουν ένα θέμα έρευνας ή φροντίδας για τον καρκίνο. Φέτος, το θέμα είναι οι υπερήλικες, ενήλικες δηλαδή  ηλικίας 85 ετών και άνω. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αντιπροσωπεύει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πληθυσμιακή ομάδα στις ΗΠΑ. Τα ποσοστά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας αναμένεται να τριπλασιαστούν σχεδόν από 6,4 εκατομμύρια το 2016 σε 19 εκατομμύρια μέχρι το 2060.

Ο κίνδυνος του καρκίνου αυξάνεται με την ηλικία και ο ταχέως αναπτυσσόμενος ηλικιωμένος πληθυσμός θα αυξήσει τη ζήτηση για θεραπεία. Η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου σε ηλικιωμένες ηλικίες συχνά περιπλέκεται από άλλες παθήσεις που ταλαιπωρούν τη συγκεκριμένη ηλικία.

Το ειδικό τμήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον καρκίνο των υπερήλικων ατόμων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων και της θνησιμότητας, της επιβίωσης, της θεραπείας και των μοναδικών προκλήσεων που επηρεάζουν τους συγκεκριμένους ασθενείς.

 • Τα άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν το 8% όλων των νέων διαγνώσεων καρκινοπαθειών. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε περίπου 140.690 περιπτώσεις το 2019.
 • Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στους υπερήλικες, μετά από καρδιακή νόσο.
 • 250 θάνατοι από καρκίνο σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα αναμένονται το 2019, αντιπροσωπεύοντας το 17% όλων των θανάτων από καρκίνο.
 • Από 1η Ιανουαρίου 2019, περίπου 1.944.280 άνθρωποι ηλικίας 85 ετών και άνω, είναι επιζώντες του καρκίνου και αντιπροσωπεύουν το 1/3 του συνόλου των καρκινοπαθών ανδρών και το ¼ των γυναικών αυτής της ηλικιακής ομάδας. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα επιζώντων που πάσχουν από καρκίνο.
 • Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 85 ετών χωρίς ιστορικό καρκίνου, ο κίνδυνος διάγνωσης του καρκίνου στην υπόλοιπη ζωή τους ανέρχεται στο 16,4% για τους άνδρες και 12,8% για τις γυναίκες.

 Άλλα σημαντικά σημεία της έκθεσης:

 • Εκτιμάται ότι 1.762.450 καρκίνοι θα διαγνωσθούν το 2019, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερες από 4.800 νέες περιπτώσεις καρκίνου ημερησίως.
 • Η πιθανότητα διάγνωσης του καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου είναι 39,3% για τους άνδρες και 37,7% για τις γυναίκες, ποσοστό το οποίο σημαίνει πως είναι λίγο περισσότερο από 1 στις 3 άτομα.
 • Το 22% των θανάτων στις ΗΠΑ το 2016 ήταν από καρκινικά αίτια, καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από καρδιακή νόσο τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
 • Τα ποσοστά των νέων περιστατικών καρκίνων του ήπατος αυξάνονται ταχύτερα από ό, τι για οποιονδήποτε άλλο καρκίνο. Τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του ήπατος. Όλοι όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1945 και 1965 συνιστάται να εξετάζονται για HCV επειδή το 75% των ατόμων που έχουν μολυνθεί από HCV βρίσκονται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Άλλοι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του ήπατος περιλαμβάνουν την παχυσαρκία, την συχνή κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και το κάπνισμα.
 • Τα ποσοστά των νέων περιπτώσεων αυξήθηκαν επίσης για τον καρκίνο του δέρματος, τον καρκίνο του θυρεοειδούς, τον καρκίνο του ενδομητρίου και τον καρκίνο του παγκρέατος.

Οι Στατιστικές μετρήσεις του καρκίνου 2019 προβάλλονται στο cacancerjournal.com, ενώ το “Cancer Facts & Figures 2019” είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση cancer.org/statistics.