Γούτου Μαρία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικογενειακή κατάσταση: ‘Εγγαμη με ένα παιδί
Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος γέννησης: 1974
Τόπος γέννησης: Λάρισα

ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

[1992] Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Πανελλήνια διάκριση (πρώτη θέση) και υποτροφία.
[1998] Απόκτηση πτυχίου Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «λίαν καλώς». Αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος: 5298/30-7-1998

[2001-2006] Λήψη ειδικότητας «Ειδικής Παθολογίας» στην Παθολογική κλινική Ε.Σ.Υ. του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας ‘Ειδικής Παθολογίας’ το 2007.

[2014] Παρακολούθηση μαθημάτων ‘Υπερηχογραφίας Άνω και κάτω κοιλίας με πρακτική εξάσκηση’ της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & την Βιολογία.

[2018] Παρακολούθηση του πιστοποιημένου σεμιναρίου BLS (Basic Life Support) της Ευρωπαικής Επιτροπής Ανάνηψης (European Resuscitation Council).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

[1998-2000] Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικό) στο περιφερειακό ιατρείο Σκοτούσας του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων.

[2000-2001] Εργασία σε ιδιωτική κλινική της Λάρισας (Ψυχιατρική κλινική Αγία Φωτεινή).

[2007- σήμερα] Διατήρηση ιδιωτικού ιατρείου στην Λάρισα.

[2007- 2014] Εργασία ως ειδική Παθολόγος στο Θεσσαλικό Κέντρο Αποκατάστασης ‘ΑΡΩΓΗ’. Απόκτηση σημαντικής κλινικής εμπειρίας στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση ασθενών με κινητικά προβλήματα και ιδιαίτερα σε ασθενείς πάσχοντες από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

[2007- 2012] Εργασία στον Ο.Α.Ε.Ε. ως ελεγκτής ιατρός.

[2012- 2014] Εργασία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως ελεγκτής ιατρός.

[2014 – σήμερα] Εργασία ως ειδική Παθολόγος στην Ψυχιατρική κλινική “Ιπποκράτειο Θεραπευτήριο”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά τη διάρκεια λήψης της ιατρικής ειδικότητας συμμετοχή σε:

-Εκπαίδευση αγροτικών ιατρών
-Εκπαιδευτικές εισηγήσεις σε ειδικευόμενους και αγροτικούς ιατρούς σε εβδομαδιαία βάση
-Εβδομαδιαία εκπαιδευτικά μαθήματα της Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Παθολογίας κ. Σταθάκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: “Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ CAG ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ” υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας- Ενδοκρινολογίας κ. Κουκούλη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

[2003] Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού ως συγγραφέας της προφορικής ανακοίνωσης με τίτλο “σύνδρομο Rendu Osler Weber με ηπατική συμμετοχή- Περιγραφή περιπτώσεως”.

[2003] Συμμετοχή στα Ιπποκράτεια 2003 ως συγγραφέας της προφορικής ανακοίνωσης με τίτλο “σύνδρομο Rendu Osler Weber με ηπατική συμμετοχή- Περιγραφή περιπτώσεως”.

[2004] Συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Η επίδραση του υψηλού αιματοκρίτη στην εκδήλωση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ισχαιμικού τύπου και στην πρόγνωση της νόσου”. Ντόβας Α, Στατήρης Κ, Γκαμπράνης Ι, Γούτου Μ, Τούλης Γ, Καπετάνος Γ.

[2004] Συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Η συχνότητα της πνευμονίας στους ασθενείς με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που φέρουν ρινογαστρικό σωλήνα”. Ντόβας Α, Γκαμπράνης Ι, Στατήρης Κ, Τούλης Γ, Γούτου Μ, Καπετάνος Γ.

[2004] Συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Αρτηριακή υπέρταση και προδιαθεσικοί παράγοντες”. Ντόβας Α, Γκαμπράνης Ι, Στατήρης Κ, Τούλης Γ, Γούτου Μ, Καπετάνος Γ.

[2005] Συμμετοχή στο 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και μεταβολισμού ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Ο επιπολασμός του Μεταβολικού Συνδρόμου στους Έλληνες ενήλικες”. Γούτου Μ, Σακκά Χ, Πιττερού Α, Τσιρώνα Σ, Κατσαρός Φ, Στακιάς Ν, Νταμάνη Ε, Κουκούλης Γ.

[2005] Συμμετοχή στο 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Ο σακχαρώδης διαβήτης επηρεάζει άμεσα την πρόγνωση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων;” Ντόβας Α. Γκαμπράνης Ι, Μαυροματίδου Ε, Γούτου Μ, Τούλης Γ, Καπετάνος Γ.

[2005] Συμμετοχή στο 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Ιδιοπαθής αρτηριακή υπέρταση και υπερλιπιδαιμία” Ντόβας Α. Γκαμπράνης Ι, Μαυροματίδου Ε, Γούτου Μ, Τούλης Γ, Καπετάνος Γ.

[2006] Συμμετοχή στο παγκόσμιο συνέδριο παχυσαρκίας, διαβήτη και υπέρτασης (The World Congress on Controversies in Obesity, Diabetes and Hypertension) ως συγγραφέας της αναρτημένης ανακοινώσεως με τίτλο “A comparison on the prevalence of the metabolic syndrome in the adult population of central Greece using three proposed definitions” G.N. Koukoulis, F.T. Katsaros , S.I. Tsirona, S. Mountantonakis, M. Goutou, C. Sakka, Greece.

[2008] Συμμετοχή στο παγκόσμιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας (The World Congress of Endocrinology- Berlin 2008) ως συγγραφέας εργασίας με τίτλο Associations of Estrogen Receptor Alpha and Beta Gene Polymorphisms with Sex Steroid Levels and Body Fat Content in Men (Sakka Ch, Efstathiadou Z, Polyzos S, Goutou M, Stakias N, Koukoulis GN) Endocrine abstracts (2008) 16 P678.

[2009] Συμμετοχή ως ερευνήτρια σε μεγάλη πολυκεντρική, πολυεθνική, συγχρονική επιδημιολογική μελέτη 7.641 ασθενών με καρδιαγγειακό κίνδυνο σε χώρες της Ευρώπης, με αντικείμενο την πρόληψη και διαχείριση της καρδιαγγειακής νόσου στη συνήθη ημερήσια πρακτική (EURIKA).

[2013] Συμμετοχή στο 5ο Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος ως συγγραφέας εργασίας με τίτλο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Κ. Παπακώστα, Ε. Κόκκα, Χ. Λιάσκος, Χ.Δ. Κοραής, Ν.Ι. Καραβίδας, Μ.Χ. Μάντζαρη, Μ.Φ. Γούτου -Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή Θεσσαλίας»

[2013] Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής στήλης ως συγγραφέας εργασίας με τίτλο ‘ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΧΩΔΟΥΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Θ.Μ.Σ.Σ.’ Σ. Παπακώστα, Χ. Λιάσκος, Δ. Γαλλιόπουλος, Μ. Γούτου, Α. Στογιάννη, Α. Τσιβγούλης

[2013] Συμμετοχή στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ως συγγραφέας εργασίας με θέμα ‘ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ’ Στυλιανή Παπακώστα, ∆ήµος Γαλλιόπουλος, Μαρία Γούτου, Σπύρος Καραγιάννης, Παρασκευή Χατζηµπύρου, Ευαγγελία Ευαγγέλου, Χρήστος Λιάσκος-Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή Θεσσαλίας», Λάρισα

[2014] Συμμετοχή στο 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ως συγγραφέας αναρτημένης ανακοίνωσης με τίτλο ‘ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” ΛΑΡΙΣΑΣ’ Σ. Παπακώστα, Δ. Γαλλιόπουλος, Σ. Χαρίση, Ε. Μαγάλιος, Α. Τσιβγουλής, Μ. ΓούτουΚέντρο Αποκατάστασης ‘Αρωγή Θεσσαλίας’ Λάρισας

[2014] Συμμετοχή στο 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ως συγγραφέας εργασίας με τίτλο ‘ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ Θ.Μ.Σ.Σ. Σ.’ Παπακώστα, Α. Τσιβγούλης, Α. Στογιάννη, Μ. Γούτου, Δ. Γαλλιόπουλος Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή Θεσσαλίας», Λάρισα

[2014] Συμμετοχή στο 40ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (8TH ISPRM WORLD CONGRESS – CANCUN, MEXICO) ως συγγραφέας αναρτημένης ανακοίνωσης με τίτλο ‘Urinary incontinence and other voiding dysfunctions are common findings in patients after stroke’ S. PAPAKOSTA, D. GALLIOPOULOS, M. GOUTOU, C. LIASKOS REHABILITATION CENTER ‘AROGI’ LARISSA, GREECE

[2014] Συμμετοχή στο 40ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (8TH ISPRM WORLD CONGRESS – CANCUN, MEXICO) ως συγγραφέας αναρτημένης ανακοίνωσης με τίτλο ‘LATE REHABILITATION IN PATIENTS WITH TRAUMATIC SPINAL CORD INJURY IN A REHABILITATION CENTER’ S. PAPAKOSTA, D. GALLIOPOULOS, A. TRIANTARIS, M. GOUTOU, REHABILITATION CENTER ‘AROGI’ LARISSA, GREECE

[2019] Συμμετοχή στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής ως συγγραφέας προφορικής ανακοίνωσης με τίτλο ‘Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ’ Κωνσταντίνου Α., Μπακόλα Ε., Λαγούδα Ε., Γούτου Μ. Ιπποκράτειο Θεραπευτήριο, Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική, Λάρισα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

[2004] Δημοσίευση στο περιοδικό Ιπποκράτης, Τεύχος 1, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2004 ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Λόγοι προσέλευσης ασθενών με αυξημένη αρτηριακή πίεση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών”. Γκαμπράνης Ι, Ντόβας Α, Γούτου Μ, Τέγος Ν, Μαυροματίδη Ε, Παπαλαγάρα Γ.

[2004] Δημοσίευση στο περιοδικό Ιπποκράτης, Τεύχος 2, Οκτώβριος- Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2004 ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Σύνδρομο Rendu Osler Weber με ηπατική συμμετοχή”. Ντόβας Α, Γούτου Μ, Γκαμπράνης Ι, Στατήρης Κ, Καρανίκας Κ, Μακρυγιάννης Κ.

[2005] Δημοσίευση στο περιοδικό Obesity Reviews, vol 6 Issue 51 Page 57, June 2005 ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Prevalence of obesity in central Greece” Sakka C, Tsirona S, Markousi E, Tsiapali E, Pitterou A, Goutou M, Katsaros F, and Koukoulis G.

[2005] Δημοσίευση στο περιοδικό Ιατρικά Χρονικά, Τόμος 28, Απρίλιος 2005 ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Σύνδρομο Alport. Περιγραφή περιπτώσεως”. Ντόβας Α, Κανελάκη Ε, Σκριάπας Κ, Γκαμπράνης Ι, Γούτου Μ, Παπαλαγάρα Γ.

[2006] Δημοσίευση στο περιοδικό The gournals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 61:1228-1231 (2006) © 2006 ως συγγραφέας της εργασίας με τίτλο “Lower Prevalence of Epsilon 4 Allele of Apolipoprotein E Gene in Healthy, Longer-Lived Individuals of Hellenic Origin” N. Stakias, P. Liakos, E. Tsiapali, M. Goutou and G. N. Koukoulis.

[2008] Δημοσίευση στο περιοδικό International Journal of Andrology (2008): Androgen Receptor CAG Repeat Length is not Associated with Serum Gonadal Steroids and Lipid Levels in Healthy Men. Goutou M, Sakka Ch, Stakias N, Stefanidis I, Koukoulis GN. Int J Androl 32(6):616-622.

[2010] Δημοσίευση στο περιοδικό Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes: Assosiations of Estrogen Receptor Alpha and Beta Gene Polymorphisms with Sex Steroid Levels and Body Fat Content in Men. Sakka Ch, Efstathiadou Z, Goutou M, Koukoulis GN. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2010 Mar 3, 120(3):154-9.

[2010] Δημοσίευση στο περιοδικό Hormones: High Rates of Obesity Prevalence in Adults Living in Central Greece: Data from ARGOS Study. Sakka Ch, Katsaros F, Goutou M, Tsirona S, Tsiapali E, Piterou A, Stefanidis I, Stathakis N. Hormones (Athens) 2010, 9(3):253-362.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

[1999] Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων Πνευμονολογίας του Ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

[2002] Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου της Γ΄ Παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “Ημέρες Παθολογίας”.

[2002] Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων διάρκειας 10 εβδομάδων με τίτλο “Το Ανοσολογικό εργαστήριο στην κλινική πράξη” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

[2002] Παρακολούθηση του 4ου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου κινητικότητας πεπτικού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[2003]Π αρακολούθηση των εργασιών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ογκολογίας Πεπτικού της Ελληνικής εταιρίας Ογκολογίας Πεπτικού.

[2003] Παρακολούθηση του 5ου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου κινητικότητας πεπτικού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[2004] Παρακολούθηση των εργασιών του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας.

[2004] Παρακολούθηση των εργασιών του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

[2004] Παρακολούθηση του 6ου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου κινητικότητας πεπτικού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[2004] Παρακολούθηση των εργασιών των “Ιπποκρατείων 2003”.

[2005] Παρακολούθηση της επιστημονικής ημερίδας με θέμα “Αντιμετώπιση πόνου και παρηγορική ιατρική” του Αναισθησιολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και της Ελληνικής Εταιρίας Παρηγορητικής Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών.

[2005] Παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρικού Συμποσίου Παθολογίας της Ελληνικής Εταιρίας Εσωτερικής Παθολογίας και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

[2005] Παρακολούθηση των εργασιών του 31ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου.

[2006] Παρακολούθηση του σεμιναρίου με θέμα “σπειραματονεφρίτιδες: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη” του Νεφρολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και της Ιατρικής σχολής Λάρισας.

[2007] Παρακολούθηση των εργασιών του 27ου Διεθνούς Συμποσίου Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής.

[2007] Παρακολούθηση των εργασιών του 6ου Διεθνούς Συμποσίου Εσωτερικής Παθολογίας (EFIM).

[2008] Παρακολούθηση των εργασιών του 17ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων.

[2012] Παρακολούθηση των εργασιών του 4ου Συνεδρίου Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος

[2012] Παρακολούθηση των εργασιών του 15ου Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδος

[2012] Παρακολούθηση του 3ου Συνεδρίου του Ινσιτούτου Πρόληψης, Εκαπαίδευσης & Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων <<Ημέρες Νευρολογίας 2012>>

[2013] Παρακολούθηση της 1ης Πανθεσσαλικής Εκπαιδευτικής Συνάντησης με θέμα: ”Νέες εξελίξεις στο Σακχαρώδη Διαβήτη”

[2013] Παρακολούθηση των εργασιών του 5ου Συνεδρίου Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος

[2013] Παρακολούθηση των εργασιών του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα ‘Προκλήσεις και Διλήμματα στα Μεταβολικά Νοσήματα και την Εσωτερική Παθολογία’

[2013] Παρακολούθηση των εργασιών της 6ης ετήσιας Επιστημονικής Συνάντησης της ΕPCCS (European Primary Care Cardovascular Society)

[2013] Παρακολούθηση του Χειμερινού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Π.Φ.Υ. Της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Π.Φ.Υ.

[2014] Παρακολούθηση του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος

[2014] Παρακολούθηση των εργασιών του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρόμβωσης (23rd Biennial International Congresss on Thrombosis)

[2015] Παρακολούθηση του Χειμερινού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

[2015] Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος του συμποσίου Heart Vessels & Stroke 2015.

[2015] Παρακολούθηση τις εργασίες της Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα ‘Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή και Καρδιαγγειακή Νόσος- Σύγχρονα δεδομένα- Νέοι προβληματισμοί’

[2015] Παρακολούθηση των εργασιών του EuroPrevent 2015

[2015] Παρακολούθηση των εργασιών της διημερίδας ΄Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας’ με τίτλο ‘Ενδοκρινικά και Μεταβολικά Νοσήματα’.

[2015] Παρακολούθηση των εργασιών του 18ου Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδος.

[2016] Παρακολούθηση των εργασιών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος

[2016] Παρακολούθηση του 8ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα ‘ Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση μεταβολικών νοσημάτων και συνοδών παθολογικών καταστάσεων’.

[2017] Παρακολούθηση των εργασιών της επιστημονικής εκδήλωσης ‘Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας’ με τίτλο ‘Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

[2018] Παρακολούθηση του 10ου ετήσιου μετεκπαιδευτικού προγράμματος Εσωτερικής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσσαλίας.

[2018] Παρακολούθηση των εργασιών του 4ου Συνεδρίου του Ευρωπαικού Οργανισμού Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

[2019- σήμερα] Παρακολούθηση πολλών διαδικτυακών ημερίδων και συνεδρίων (Webinars)

[2020] Παρακολούθηση των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων μελέτης της υπέρτασης 2020 της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

[2020] Παρακολούθηση των εργασιών του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής νόσου της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής νόσου.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (Lower of Cambridge)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ