Παντελής Νικ. Βαλσαμόπουλος

ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
( Α.Π.Θ.)

Αθήνα Νοέμβριος 2015
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παντελής Νικ. Βαλσαμόπουλος.
Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 18 Σεπτεμβρίου 1957.

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Μεσολόγγι.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με την Μπαχαριάδου Αθ. Μαρία , με την οποία
αποκτήσαμε τρία παιδιά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΙΤΛΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τις γυμνασιακές μου σπουδές, πραγματοποίησα έως και το 5ο έτος στο Γυμνάσιο Αρρένων Μεσολογγίου (Παλαμαϊκή Σχολή), τις ολοκλήρωσα δε στο 3ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών το 1975.
1975 – 1981
Μετά από Πανελλήνιες κατατακτήριες εξετάσεις το 1975, εισήλθα στην Ιατρική Σχολή τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και στην Στρατιωτική Ιατρική (Ιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων – Σ.Σ.Α.Σ.). Επέλεξα την Στρατιωτική Ιατρική, όπου και φοίτησα.
Το 1978 και το 1979 έλαβα τιμητικούς τίτλους υποτρόφου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, για την επίδοσή μου κατά το 3ο και 4ο έτος των σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
Το εκπαιδευτικό έτος 1980-1981 διετέλεσα Αρχηγός Σχολής στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή.
Τον Ιούλιο 1981 ολοκλήρωσα τις σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τελείωσα πρώτος στην σειρά κατατάξεως μεταξύ των συμφοιτητών μου (στρατιωτικών και πολιτών) και ορκίσθηκα ως πτυχιούχος Ιατρικής.
Τον Σεπτέμβριο 1981 ορκίσθηκα Μόνιμος Ανθυπολοχαγός Υγειονομικού – Ανθυπίατρος, ως Αρχηγός της Τάξεως του 1981.
Τον Σεπτέμβριο 1981 τοποθετήθηκα στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού και εκπαιδεύθηκα επί ένα έτος σε θέματα οργάνωσης Υγειονομικών Μονάδων και διαχείρισης Υγειονομικών Σχηματισμών .
1982 – 1984
Τον Σεπτέμβριο 1982 μετατέθηκα στη Θεσσαλονίκη όπου εκπαιδεύθηκα επί έξι μήνες στην Αναισθησιολογία και στη Χειρουργική, στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Τον Σεπτέμβριο 1982 προήχθην στον βαθμό του Υπολοχαγού-Υπιάτρου.
Τον Μάρτιο 1983 μετατέθηκα στο Κιλκίς όπου υπηρέτησα ως Διοικητής στο 2ο Λόχο Υγειονομικού, του 206 Τάγματος Υγειονομικού επί ένα έτος.
Τον Μάρτιο 1984 μετατέθηκα στην Αυλώνα όπου υπηρέτησα ως Διευθυντής των Ιατρείων του κέντρου τεθωρακισμένων Κ.Ε.Τ.Θ., επί έξι μήνες.
1984 – 1989
Τον Σεπτέμβριο 1984 άρχισα την ειδίκευσή μου ( Μαιευτική – Γυναικολογία), στη Χειρουργική Κλινική του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, πού ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 1985.
Τον Σεπτέμβριο 1985 μετατέθηκα στη Θεσσαλονίκη και συνέχισα την ειδίκευσή μου στην Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική τού Α.Π.Θ.
Τον Σεπτέμβριο 1986 προήχθην στον βαθμό του Λοχαγού-Ιατρού.
Από τον Σεπτέμβριο 1985 και επί διετία, παρακολούθησα τις εργασίες του Εργαστηρίου Ορμονολογίας και Ραδιοανοσομετρήσεων της Α’ Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής, όπου απέκτησα ικανοποιητική και επαρκή εμπειρία, για την διενέργεια προσδιορισμού Καρκινικών Νεοπλασματικών Δεικτών, με μονοκλωνικά αντισώματα. Ήταν το βασικό τμήμα της διδακτορικής διατριβής μου.
Tον Δεκέμβριο 1989 ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου, έδωσα εξετάσεις και έλαβα την ειδικότητα του Μαιευτήρα – Γυναικολόγου.
1990 – 1999
Στο τέλος του Δεκεμβρίου 1989 μετατέθηκα στην Αθήνα, όπου μου ανατέθηκε η Διεύθυνση της Γυναικολογικής Κλινικής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Στα πλαίσια οργάνωσης της Κλινικής δημιούργησα με πλήρη εξοπλισμό τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων, (Υπερηχογραφίας, Καρδιοτοκογραφίας, Κολποσκόπησης ) και Χειρουργικό τμήμα Ενδοσκόπησης (Λαπαροσκόπησης, Υστεροσκόπησης).
Τον Ιούνιο 1990 ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή με θέμα “Αξιολόγηση των επιπέδων του αντιγόνου CA-125 στη διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου των ωοθηκών”, και μετά από επιτυχή δοκιμασία έλαβα τον τίτλο του Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επίδοση “AΡΙΣΤΑ”.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 1990-1991 επελέγην καθηγητής και δίδαξα το αντικείμενο της Γυναικολογίας στο τμήμα των Υπαξιωματικών Αδελφών Νοσηλευτικής, στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Το 1991, ξεκίνησε η λειτουργία του ιατρείου μου στην Πλάκα, Λυσικράτους 16.
Τον Σεπτέμβριο 1991 προήχθην στον βαθμό του Ταγματάρχου-Επιάτρου.
Κατά το εκπαιδευτικό έτος 1991-1992 επελέγην καθηγητής και δίδαξα το αντικείμενο της Γυναικολογίας στο τμήμα των Πρακτικών Αδελφών Νοσοκόμων του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
Τον Νοέμβριο 1992, μου απονεμήθηκε το μετάλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ Τάξεως.
Τον Σεπτέμβριο 1992 μετατέθηκα στην Α.Σ.Δ.Ε.Ν. και τοποθετήθηκα ως βοηθός του 4ου Επιτελικού Γραφείου, όπου εκπόνησα σχέδια υγειονομικής υποστήριξης των νήσων του Αιγαίου.
Τον Μάρτιο 1993, μου απονεμήθηκε το μετάλιο Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ Τάξεως.
Τον Σεπτέμβριο 1993 μετατέθηκα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και μου ανατέθηκε η διεύθυνση της Μονάδας Ενδοσκόπησης και Κολποσκόπησης της Γυναικολογικής Κλινικής.
Τον Σεπτέμβριο 1994, και για ένα έτος, εκπαιδεύτηκα στο προχωρημένο τμήμα της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού, σε θέματα διαχείρισης Μονάδων Υγείας ( Ανάπτυξη, Οικονομική διαχείριση, Μηχανογράφηση ).
Τον Απρίλιο 1996 προήχθην στον βαθμό τού Αντισυνταγματάρχου-Αρχιάτρου.
Τον Απρίλιο 1997, μου απονεμήθηκε το μετάλιο Ευδοκίμου Διοικήσεως Β΄ Τάξεως.
Τον Φεβρουάριο 1998 μου ανατέθηκε εκ νέου η διεύθυνση της Γυναικολογικής Κλινικής στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
1999 – 2000
Τον Αύγουστο 1999 μου ανατέθηκε η Διεύθυνση του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στην Λάρισα. Δημιούργησα και οργάνωσα με πλήρη εξοπλισμό το Γυναικολογικό και το Παιδιατρικό τμήμα στο Νοσοκομείου. Εξόπλισα επίσης με πλήρη εξοπλισμό και το Μικροβιολογικό τμήμα του.
2000 – 2005
Τον Αύγουστο 2000 μετατέθηκα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και μου ανατέθηκε εκ νέου η διεύθυνση τής Μονάδας Ενδοσκόπησης και Κολποσκόπησης της Γυναικολογικής Κλινικής.
Από το 2000 και επι διετία, συμμετείχα στην ομάδα που πρότεινε και επεξεργάστηκε τον Π.Ο.Υ. (Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού) του υπό ανέγερση 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το τμήμα που επεξεργάστηκα αφορούσε την Μαιευτική Γυναικολογική κλινική ( οργανόγραμμα, τμήματα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των τμημάτων, χειρουργεία, πλήρη εξωτερικά ιατρεία κ.λ.π. ).
Τον Μάρτιο 2002, μου απονεμήθηκε το μετάλιο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα.
Tον Απρίλιο 2002 εκπαιδεύτηκα στο European Surgical Institute (Germany), στο Ultracision for Gynaecologists.
Επι μια τριετία και συγκεκριμένα κατά τα εκπαιδευτικά έτη 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2006, δίδαξα ως τακτικός καθηγητής, το αντικείμενο της Μαιευτικής-Γυναικολογίας, στο 3ο έτος της Ανωτάτης Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.
Το 2004 προήχθην στον βαθμό του Συνταγματάρχου-Γενικού Αρχιάτρου.
Το 2004 επιλέχθηκα ως καθηγητής και δίδαξα το αντικείμενο της Μαιευτικής- Γυναικολογίας ( αντιμετώπιση τραύματος στην έγκυο γυναίκα ), ως εκπαιδευτής της Ολυμπιακής Υγειονομικής Μονάδας, σε όλα τα Υγειονομικά στελέχη που έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας.
Το 2004 εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, μου ανατέθηκε και οργάνωσα την ομάδας διαχείρισης κρίσεων του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπου αντιμετωπίστηκαν θέματα Διοικητικής Μέριμνας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων 2004, με απόλυτη επιτυχία.
Το 2005 αποστρατεύτηκα, ως ευδοκίμως τερματίσας, από τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τον βαθμό του Ταξιάρχου-Ιατρού.
2005 – 2014
Συνεχίζω και ασκώ την Ιατρική στο ιατρείο μου, που ευρίσκεται στην Πλάκα, Λυσικράτους 16, συνεργαζόμενος με ιδιωτικά Μαιευτήρια (Ρέα).
Τον Νοέμβριο 2008 εκλέχθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο, που ανέγειρε την Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική, « Ρέα » Α.Ε. , θέση στην οποία παρέμεινα έως και τον Ιούνιο 2012. Η κλινική άρχισε να κτίζεται το 2008 και η έναρξη λειτουργίας της έγινε τον Δεκέμβριο 2010.
Τον Φεβρουάριο 2012, ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου στο μεταπτυχιακό MBA, του CNAM, στην διοίκηση μονάδων υγείας.
Τον Σεπτέμβριο 2015, ήμουν μέλος της επιστημονικής επιτροπής στο 2ο Σεμινάριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, που έγινε στην Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ
Έχω λάβει ενεργό μέρος στα παρακάτω Συνέδρια και Συμπόσια που έγιναν σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
1) Διεθνές Συμπόσιο “Καλοήθεις παθήσεις μαστού”,Αθήνα 1986.
2) ΙΑ’Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 1986.
3) 2ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1987.
4) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα 1987.
5) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 1987.
6) 1ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Πάτρα 1988.
7) 1st European Congress on Senology, Athens 1988.
8) 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1988.
9) 3ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1988.
10) Ιnternational Symposium “Recent advances in infertility ,Τhessaloniki 1987.
11) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 1988.
12) IV European Congress on Pediatric and Adolescent Gynecology, Rhodes 1988.
13) ΙΒ’Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 1988.
14) 15ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1989.
15) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα 1989.
16) Σεμινάριο Οικογενειακού Προγραμματισμού,Θεσσαλονίκη 1990.
17) Ημερίδα Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Αθήνα 1990.
18) Workshop on Reproductive Medicine, Thessaloniki 1990.
19) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγγενητικής Ιατρικής, Πάτρα 1990.
20) 5th Meeting of European Association of Gynaecologist and Obstetricians, Athens 1990.
21) European Forum on Immunosupression in Organ Transplantation, Athens 1990.
22) ΙΓ’Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 1990.
23) Σεμινάριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Αθήνα 1991.
24) 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1991.
25) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ιωάννινα 1991.
26) Σεμινάριο Χημειοθεραπείας στη Μαιευτική – Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη,1991.
27) XIII World Gongress of Gynaecology and Obstetrics (FIGO), Singapore, 1991.
28) Σεμινάριο Εμμηνόπαυσης, Αθήνα 1991.
29) Σεμινάριο “Σύγχρονες εξελίξεις στην εμβρυϊκή παρακολούθηση”, Αθήνα 1991,
30) 3η Καρδιολογική Ημερίδα, Αθήνα 1992.
31) Second Congress of the European Society of Contraception, Athens 1992.
32) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Δελφοί 1992.
33) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 1994.
34) 5ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1997,
35) 16th International Diabetes Federation Congress, Helsinki 1997,
36) 17th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Prague 2002,
37) XVII FIGO, World Congress of Gynecology and Obstetrics, Santiago 2003,
38) 11th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florence 2004.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Έχω συμμετοχή στις παρακάτω δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις :
1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΥΗΣΗ
Π.Ταμπακούδης,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης , Γαληνός Τόμ.29,τεύχ.5,σελ.659,1987
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ,ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ,17-β-ΟΙΣΤΑΔΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗΣ,ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΜΥΛΗ ΚΥΗΣΗ,ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Κ.Δραγούμης,Β.Παπαμελετίου,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης, Γαληνός Τόμ.29,τεύχ.6,σελ.785,1987
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (Τ.Ν.) ΤΟΥ
ΘΗΛΕΟΣ
Ε.Χ”ιωαννίδης,Κ.Δραγούμης,Τ.Τσαλίκης,Δ.Κελλαρτζής, Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Πρακτ.2ου Βορειοελλαδικού Ιατρ.Συν.Τόμ.Β’,σελ.478,1987
4. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ β-hCG ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΧΟΡΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΥΗΣΗ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ)
Ε.Χ”ιωαννίδης,Π.Βαλσαμόπουλος,Κ.Δραγούμης,Β.Παπαμελετίου,Σ.Μανταλενάκης
Πρακτ.4ου Πανελλ.Συν.Ογκολογίας Σελ. 147,1987
5. ΣΑΡΚΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ : ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΚΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ε.Χ”ιωαννίδης,Π.Βαλσαμόπουλος,Μ.Βακιάνη,Κ.Δραγούμης,Τ.Τσαλίκης,Δ.Κελλαρτζής,Σ.Μανταλενάκης
Πρακτ.4ου Πανελλ.Συν.Ογκολογίας Σελ. 802, 1987
6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΟΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΟΚΕΤΟ
Ι.Καλαχάνης,Π.Σταματόπουλος,Τ.Τσαλίκης,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Poster στο 5ο Πανελλ.Συν.Περιγ., Θεσσαλονίκη 1987
7. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΜΒΡΥΪΚΟΣ ΥΔΡΩΠΑΣ
Ε.Ασημακόπουλος,Β.Τζιούφα-Ασημακοπούλου,Μ.Μαμόπουλος, Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Poster στο 5ο Πανελλ.Συν.Περιγ., Θεσσαλονίκη 1987
8. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (CONTRACTION STRESS TEST) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΗΛΗΣ
ΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ
Π.Βαλσαμόπουλος,Τ.Τσαλίκης,Μ.Μαμόπουλος,Ι.Καλαχάνης,Σ.Μανταλενάκης
Poster στο 5ο Πανελλ.Συν.Περιγ., Θεσσαλονίκη 1987
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ CA-125, CA 15.3 KAI CA 19.9 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Π.Βαλσαμόπουλος,Β.Παπαμελετίου,Κ.Δραγούμης,Ε.Χ”ιωαννίδης,Σ.Μανταλενάκης
Πρακτ.3ου Βορειοελλαδικού Ιατρ.Συν.Τόμ.Β’,σελ.727,1988
10. H ΔΙAΔEΡMIKH ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Χ.Γιαννούλης,Π.Βαλσαμόπουλος,Β.Σουφτάς,Σ.Εφραιμίδης,Σ.Μανταλενάκης
Γαληνός Τόμ.30,τεύχ.4,σελ.429,1988
11. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ hCG, SP1, hPL, ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΒΡΥΙΚΗ ΚΥΗΣΗ
(ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΕΝΟΥ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΣΑΚΟΥ)
Β.Παπαμελετίου,Π.Βαλσαμόπουλος,Κ.Κελτιμλίδης,Σ.Μανταλενάκης
Poster στο 3ο Βορειοελλ.Ιατρ.Συν., Θεσσαλονίκη 1988
12. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΚΥΟΥΛΚΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
Π.Ταμπακούδης,Χ.Γιαννούλης,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης.
Γαληνός Τόμ.30,τεύχ.6,σελ.667,1988
13. ΕΜΒΡΥΙΚΟΣ ΥΔΡΩΠΑΣ
Π.Βαλσαμόπουλος,Χ.Γιαννούλης
Ιατρ.Επιθ.Ενόπλ.Δυνάμεων Τόμ.22,τεύχ.3,σελ.135,1988
14. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ CA-125 ΚΑΙ CA 15-3 ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Β.Παπαμελετίου,Π.Βαλσαμόπουλος,Τ.Τσαλίκης,Ν.Βουρβουκέλης,Σ.Μανταλενάκης
Ελλ.Μαιευτ.Γυναικολογία Τόμ.1,τεύχ.2,σελ.122,1988
15. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΞΗΣ
Χ.Γιαννούλης,Π.Βαλσαμόπουλος
Ελλ.Μαιευτ.Γυναικολογία Τόμ.2,τεύχ.1,σελ.15,1988
16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ LANDRY-GUILLAIN-BARRE ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Κ.Κελτιμλίδης,Π.Ταμπακούδης,Δ.Καρακώστας,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Ελλ.Μαιευτ.Γυναικολογία Τόμ.2,τεύχ.1,σελ.52,1988
17. TO KYΣΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΩΜΑ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ
Π.Ταμπακούδης,Χ.Γιαννούλης,Μ.Βακιάνη,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Materia Medica Greca Τόμ.16,τεύχ.3,σελ.215,1988
18. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙ 1030 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κ.Παπαθανασίου,Ι.Καλαχάνης,Β.Παπαμελετίου,Χ.Γιαννούλης, Π.Βαλσαμόπουλος,Ι.Μπόντης,Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο ΙΒ’Ιατρ.Συν.Ενόπλ.Δυν.Θεσσαλονίκη 1988
19. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΩΟΘΗΚΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κ.Παπαθανασίου,Τ.Τσαλίκης,Π.Σταματόπουλος,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλ.Συν.Μαιευτ.Γυν.Θεσ/νίκη 1988
20. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ CA-125 ΚΑΙ CEA ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Β.Παπαμελετίου,Π.Βαλσαμόπουλος,Χ.Γιαννούλης,Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλ.Συν.Μαιευτ.Γυν.Θεσ/νίκη 1988
21. ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΛΙΠΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ( ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ )
Ε.Χ”ιωαννίδης,Π.Βαλσαμόπουλος,Μ.Βακιάνη,Γ.Ξεινός,Κ.Δραγούμης
Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλ.Συν.Μαιευτ.Γυν.Θεσ/νίκη 1988
22. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ
Π.Σταματόπουλος,Τ.Τσαλίκης,Α.Βαρθολομαίος,Α.Φεριτσεάν, Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλ.Συν.Μαιευτ.Γυν.Θεσ/νίκη 1988
23. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
Κ.Παπαθανασίου,Β.Παπαμελετίου,Χ.Γιαννούλης,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Γαληνός Τόμ.31,τεύχ.1,σελ.75,1989
24. ΠΥΕΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΝ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
Π.Σταματόπουλος,Τ.Τσαλίκης,Ι.Καλαχάνης,Κ.Παπαθανασίου, Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Αρχ.Ελλ.Ιατρικής Τεύχ.6,σελ.122,1989
25. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΟΥ ΤΗΣ PSβG ΚΑΙ ΤΗΣ β-HCG ΣΤΗΝ ΕΞΩΜΗΤΡΙΑ ΚΥΗΣΗ
Β.Παπαμελετίου,Χ.Γιαννούλης,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Ιατρ.Επιθ.Ενόπλ.Δυνάμεων Tόμ.23,τεύχ.2,σελ.109,1989
26. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΠΙΡΟΥΜΠΙΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ
Π.Βαλσαμόπουλος,Κ.Δραγούμης,Δ,Κελλαρτζής,Ε.Χ”ιωαννίδης,Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλ.Συν.Ογκολ. Αθήνα 1989
27. ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΛΙΠΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ( ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ )
Ε.Χ”ιωαννίδης,.Π.Βαλσαμόπουλος,Μ.Βακιάνη,Κ.Δραγούμης,Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλ.Συν.Ογκολ. Αθήνα 1989
28. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ ( ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ )
Κ.Δραγούμης,Δ.Κελλαρτζής,Ε.Χ”ιωαννίδης,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλ.Συν.Ογκολ. Αθήνα 1989
29. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ
ΩΟΘΗΚΗΣ
Ε.Χ”ιωαννίδης,Κ.Δραγούμης,Π.Βαλσαμόπουλος,Δ.Κελλαρτζής,Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλ.Συν.Ογκολ. Αθήνα 1989
30. ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΙΑ
Χ.Γιαννούλης,Π.Ταμπακούδης,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Γαληνός, τόμος 31, τεύχος 2,1990
31. ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Ν.Βουρβουκέλης,Μ.Μαμόπουλος,Κ.Δραγούμης,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Πρακτ.6ου Πανελ.Συν.Περιγεννητικής Σελ.1,1990
32. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ 41η ΚΑΙ 42η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ι.Καλαχάνης,Ν.Βουρβουκέλης,Π.Ταμπακούδης,Α.Ακτσαλής, Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μανταλενάκης
Πρακτ.6ου Πανελ.Συν.Περιγεννητικής Σελ.60,1990
33. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ CA-125 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Second Look ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ.
Β.Παπαμελετίου, Π.Βαλσαμόπουλος, Σ.Μανταλενάκης.
Ελλ. Μαιευτ. Γυναικολογία, τόμ.3, τεύχ.3-4, σελ.175-178,1990
34. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ CA-125 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΩΝ
ΩΟΘΗΚΩΝ
Β.Παπαμελετίου,Π.Βαλσαμόπουλος,Σ.Μακρή,Σ.Μανταλενάκης
Poster στο 17ο Ετήσιο Πανελ.Ιατρ.Συν. Αθήνα 1991
35. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΕΩΣ ΜΕ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΓΩΓΗ ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗΣ
Σ.Μανταλενάκης,Τ.Τσαλίκης,Π.Βαλσαμόπουλος, Ε.Ασημακόπουλος
Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελ.Συν.Μαιευτ.Γυν.,Ιωάννινα 1991

36. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ CA-125 ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΒΡΥΙΚΗ ΚΥΗΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΕΝΟΥ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΣΑΚΟΥ)
Π.Βαλσαμόπουλος,Β.Παπαμελετίου,Κ.Παπαθανασίου,Ν.Βουρβουκέλης,Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελ.Συν.Μαιευτ.Γυν.,Ιωάννινα 1991
37. SERUM CA-125 LEVELS IN BLIGHTED OVUM PREGNANCIES.
P.Valsamopoulos, V.Papameletiou, S.Mantalenakis.
XIII World Congress of Gynaecology and Obstetrics (FIGO), Singapore, 1991.
38. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΓΩΓΗ ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗΣ.
Σ.Μανταλενάκης,Τ.Τσαλίκης,Ε.Ασημακόπουλος,Π.Βαλσαμόπουλος, Ε.Ανθοπούλου,Δ.Μιχαηλίδης.
Ελλ. Μαιευτ. Γυναικολογία, τόμ. 4, τεύχ. 1, σελ. 33-38,1991.
39. Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ENDOCYTE.
Τ.Τσαλίκης, Μ.Βακιάνη, Γ.Γκριμπίζης, Π.Βαλσαμόπουλος, Κ.Δραγούμης, Σ.Μανταλενάκης.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Παν.Συν.Γυναικ.Ογκολογίας, Δελφοί 1992.
40. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ CA-125, ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ.
Β.Παπαμελετίου, Π.Βαλσαμόπουλος, Κ.Παπαθανασίου, Στ.Μακρή, Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 1ο Παν.Συν.Γυναικ.Ογκολογίας, Δελφοί 1992.
41. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ CA-125 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ.
Β.Παπαμελετίου, Π.Βαλσαμόπουλος, Κ.Παπαθανασίου, Στ.Μακρή, Σ.Μανταλενάκης
Ανακοινώθηκε στο 1ο Παν.Συν.Γυναικ.Ογκολογίας, Δελφοί 1992.
42. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 50 gr ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ ΚΥΗΣΕΩΣ.
Ν.Μπίκας, Α.Μερμήρη, Σ.Μπούσμπουλας, Π.Βαλσαμόπουλος, Ν.Λινάρδος, Α.Κοφίνης
Ανακοινώθηκε στο 5ο Διαβητολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1997.
43. PROGNOSTIC VALUE OF FASTING BLOOD GLUCOSE FOR GESTATIONAL DIABETES MELITUS.
N.Bikas, S.Bousboulas, A.Hall,P.Valsamopoulos, N.Linardos
16th INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION CONGRESS, HELSINKI 1997.
44. CONTRIBUTION OF THROMBOPHILIC MUTATIONS TO PREGNANCY COMPLICATIONS.
C.Makatsoris, T.Hatzis, A.Hatzaki, P.Valsamopoulos, G.Anagnostou, A.Pantos
A.Anastasioy, J.Pichos, X.Papathanakos, MB,Petersen
17th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
EAGO/EBCOG 2002, PRAGUE 2002.
45. USE OF ERYTHROPOIETIN (HrEPO) IN PREGNANT WOMEN WITH HETEROZYGOUS β-THALASSAEMIA.
T.Hatzis, P.Valsamopoulos, G.Anagnostou, P.Karatzis, A.Anastasiou, A.Pantos,
K.Makatsoris, A.Germanos, S.Stankov
17th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
EAGO/EBCOG 2002, PRAGUE 2002.

46. THE ROLE OF THE MTHFR POLYMORPHISM IN PREGNANCY COMPLICATIONS.
T.Hatzis, C.Makatsoris, A.Hatzaki, P.Valsamopoulos, G.Anagnostou, A.Pantos,
A.Anastasiou, T.Akalestos, A.Stathopoulos, S.Stankov, I.Koumantaki, MB,Petersen
17th EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
EAGO/EBCOG 2002, PRAGUE 2002.
47. IRON DEFICIENCY IN PREGNANCY; STIL AN UNRESOLVED AND CHRONIC
CONDITION. RELATION TO SOCIAL STATUS AND INCOME.
P.Valsamopoulos, G.Anagnostou, I.Kakkas, A.Zomas, G.Kalipolitis, N.Linardos,T.Hatzis.
XVII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Santiago 2003.
48. COAGULATION FACTOR VII PARTIAL DEFICIENCY AND ASPLENIA IN A PATIENT
WITH MAJOR BLEEDING POST SURGERY
T.Hatzis, P.Valsamopoulos, P.Siourounis, G.Anagnostou, L.Papakonstantinou,
A.Pantos, A.Anastasiou, P.Floudas, C.Aivazoglou, G.Pistofidis, D.Bevan
11th WORLD CONGRESS OF GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY,Florence 2004.