Αικατερίνη Βλαστού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πλαστική Χειρουργός

Διευθύντρια Κλινικής Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

• Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
• American Boards of Surgery (1977)
• Ειδικότητα Χειρουργικής εν Ελλάδι (1979)
• American Boards of Plastic Surgery (1980)
• Ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής (1981)
• Assistant Professor in Plastic Surgery Case Western Reserve University Cleveland Ohio, U.S.A. 1980-1995

Διδακτορική Διατριβή

• Εγκριθείσα από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Μικροχειρουργική Αποκατάσταση του βαρέως τραυματισθέντος κάτω άκρου με μεταφορά ελευθέρων κρημνών».

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

American College of Surgeons
American Society for Surgery of the Hand
American Society for Reconstructive Microsurgery
World Society for Reconstructive Microsurgery.
Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής
Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (Ιδρυτικό μέλος – Πρόεδρος 1994)
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού (Ιδρυτικό μέλος – Πρόεδρος 1997)
Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας.
Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

• Ειδικευόμενη εσωτερική βοηθός, Αγγειοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Ατυχημάτων “Απόστολος Παύλος” ΚΑΤ, 1971-1972
• Resident in Surgery Buffalo General Hospital New York State University at Buffalo, USA, 1972-1973
• Resident in Surgery Mount Sinai Hospital Cleveland, Ohio USA, 1973-1976
• Resident in Plastic Surgery Case Western Reserve University Cleveland, Ohio USA, 1976-1978
• Senior Instructor in Plastic Surgery Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, USA, 1978-1980
• Assistant Professor in Plastic Surgery Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, USA, 1980-1989
• Assistant Clinical Professor in Plastic Surgery, Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, USA, 1989-1995
• Διευθύντρια Κλινικής Πλαστική & Επανορθωτικής Χειρουργικής Δ.Θ.Κ.Α. “ΥΓΕΙΑ”
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

• Μέλος του ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, USA. Καθημερινή συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών και ειδικευομένων στην Πλαστική Χειρουργική, 1978-1989.
• Ετήσια συμμετοχή επί 30 έτη ως ομιλήτρια εκπαιδεύτρια στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που διοργανώνει η Ορθοπεδική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Περιφερειακού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», «Παράλυση προσωπικού νεύρου» Αθήνα 6 Μαρτίου 2001.
• Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Ογκολογικού 6ου Νοσοκομείου ΙΚΑ «Γ. Γεννηματάς» «περί περιφερικών νεύρων», Αθήνα 14 Μαρτίου 2001.
• Διοργάνωση 11 εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με θέμα: “Παρασκευή Κρημνών επί Ζώντων Ιστών”.
Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Ειδικά Κλινικά ενδιαφέροντα:

• Αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή
• Ελεύθεροι κρημνοί στην επανορθωτική μικροχειρουργική
• Αποκατάσταση παράλυσης προσωπικού νεύρου
• Όγκος παρωτίδας
• Συγγενείς ανωμαλίες άνω άκρου

Διακρίσεις & Βραβεία

• Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 11ου συνεδρίου Διεθνούς Μικροχειρουργικής Εταιρείας, Ρόδος 1992.
• Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα 1999.
• Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του INFO-PLASTIC SURGERY, Επισήμου Οργάνου της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.
• Πρόεδρος Επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου Παγκοσμίου Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής WSRM, Αθήνα 2007.
• Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Pre-WSRM meeting, Βουκουρέστι 2011.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

1. Earle A.S., Vlastou C. Crossed Finger and Other Tests of Ulnar Nerve Motor Function. J. Hand Surgery 5:560-565, 1980
2. Vlastou C. and Earle A.S. Intraoperative Heparin in Replantation Surgery – An Experimental Study. Annals of Plastic Surgery 10(2):112-114, February 1983
3. Vlastou C., Earle A.S. A simple Method of Controlling Skeletal Rotation in Replanted Digits. J. of Reconstructive Microsurgery. 1(2):147-148, October 1984
4. Vlastou C. Earle A.S. Volar Cross Finger Flap for Coverage of Thumb Defects. J. Hand Surgery 10A: 566-569, 1985
5. Vlastou C., Earle A.S. Avulsion Injuries of the Thumb. J. Hand Surgery 11:51-56, January, 1986
6. Vlastou C., Earle A.S. Short Saphenous Vein Grafts as an Aid to Microsurgical reconstruction of the Lower Extremity. J. of Reconstructive Microsurgery 4:145-154, 1988
7. Vlastou C., Earle A.S. Beyond Replantation: Microsurgical Salvage of Complex Hand Injuries. Orthopedic Review, 14:139-146, 1987
8. Adelstein D.J. Sharan V.M., Earle A.S., Shah AC, Vlastou C, Haria CD, Carter SG, Damn C, Hines J.D. Long Term Results after chemo – radiotherapy for Locally Confirmed Squamous – cell Head and Neck Cancer. Am. J. Clin. Oncol (CCT) 13(5):440-447, 1990
9. Vlastou C., Earle A.S., Jordan R. Vein grafts in Reconstructive Microsurgery of the Lower Extremity. Microsurgery 13:234-235, 1992
10. Vlastou C. Alternatives in soft tissue reconstruction of the ankle and foot Acta Orthop. Scand. (Suppl 264) 66:27-30, 1995
11. Vlastou C. Facial Paralysis Microsurgery, 26:278-287,2006
12. Papagelopoulos P.J., Maurogenis AF, Mastorakos DP, Vlastou C, Vrouvas J, Soucacos PN. Free Vascularized tissue transfer and brachytherapy for soft tissue sarcomas of the extremities injury, Vol 39 Suppl.3: §83-§89, September, 2008.