Ιατρικό marketing

7 Βασικοί Κανόνες για Επιτυχημένα Blogs

Η δημιουργία blog και η συχνή ενημέρωσή του με άρθρα στοχεύει στην ανάπτυξη ουσιαστικού περιεχομένου για το κοινό και αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο διαφήμισης. Τα επιτυχημένα blogs έχουν στόχο να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και επαγγελματισμό, να διαδώσουν χρήσιμες πληροφορίες ή να περιέχουν παραπομπές που συνδέουν τον αναγνώστη με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κανόνες για τη δημιουργία επιτυχημένων blogs.

  1. Το κοινό είναι πάντα ο πρωταγωνιστής

Διαμορφώστε το άρθρο σας έτσι ώστε να είναι σχετικό και συναφές με το κοινό ή την ομάδα που θέλετε να προσελκύσετε και να επηρεάσετε μέσα από αυτό. Να έχετε πάντα υπόψιν ότι το άρθρο πρέπει να κινεί το δικό τους ενδιαφέρον (όχι το δικό σας). Για επιτυχημένα blogs επιλέξτε σύγχρονα θέματα που απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό του ενδιαφερόμενου κοινού.

  1. Διατηρήστε το ανθρώπινο στοιχείο στα άρθρα σας

Το περιεχόμενο του άρθρου πρέπει να είναι έγκυρο, αυθεντικό, αλλά παράλληλα εύκολα κατανοητό για τους αναγνώστες. Ακόμη και αν ένα άρθρο αναλύει εξεζητημένα θέματα ή περιέχει τεχνικές ή επιστημονικές λεπτομέρειες, προσπαθήστε να τις αναφέρετε με απλό και κατανοητό τρόπο. Έτσι, το άρθρο σας θα παραμένει προσανατολισμένο στον αναγνώστη. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για ένα άρθρο ιατρικού περιεχομένου, οι γιατροί θα πρέπει να αντλούν στοιχεία περισσότερο από την εμπειρία τους με τους ασθενείς, παρά από τους όρους της ιατρικής επιστήμης.

  1. Η αυτοπροβολή είναι αυτοκαταστροφική

Σε αντίθεση με τους άλλους τρόπους διαφήμισης, το μάρκετινγκ μέσα από τη δημιουργία blog, δε στοχεύει στην άμεση προβολή της εταιρίας σας. Το blog δημιουργεί μια βαθύτερη σχέση με τους αναγνώστες και τους δίνει την αίσθηση ότι αυτό που διαβάζουν είναι αμερόληπτο, έγκυρο και αξιόπιστο. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται μεταξύ τους μια σχέση εμπιστοσύνης και πίστης.

  1. Ένα καλό αποτέλεσμα απαιτεί χρόνο και προσπάθεια

Χρειάζεται να μεσολαβήσει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος για να αρχίσει το blog σας να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Η χρονική περίοδος εξαρτάται από το μέγεθος και την αποδοχή του κοινού. Ανάλογα με τους διαφημιστικούς στόχους κάθε επιχείρησης, αυτό διαφοροποιείται. Για την ταχύτερη αύξηση των αποτελεσμάτων, η δημιουργία blog μπορεί να αναπτυχθεί σε συνδυασμό με άλλους (άμεσους ή έμμεσους) τρόπους διαφήμισης.

  1. Ξεκινήστε με αυτό που μπορείτε να διατηρήσετε

Η αξία του blog προέρχεται εν μέρει από την ύπαρξη ενός αξιόπιστου, έγκυρου και συνεπούς περιεχομένου, καθώς και τακτικές ενημερώσεις με φρέσκο υλικό. Αντιστοιχίστε τις προσπάθειές σας με τους διαθέσιμους πόρους σας. Ξεκινήστε κάνοντας μια μέτρια προσπάθεια που μπορείτε να υποστηρίξετε και στη συνέχεια αναπτύξτε την σταδιακά. Έτσι, θα φτάσατε μελλοντικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ένα blog που ξεκινάει να δημοσιεύει εντυπωσιακά άρθρα στη προσπάθεια ενίσχυσης της εμπιστοσύνης με το κοινό αλλά στη συνέχεια παραμελεί την τακτική δημοσίευση τους, θα καταστεί αναξιόπιστο από τους αναγνώστες.

  1. Συμπεριλάβετε λέξεις-κλειδιά στο άρθρο σας

Η σωστή χρήση λέξεων-κλειδιών στο άρθρο είναι καθοριστική στη προσπάθεια της επιχείρησής σας να ανέβει στα οργανικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, συνίσταται η χρήση 2 με 3 λέξεων-κλειδιών σε κάθε άρθρο. Η κύρια λέξη-κλειδί θα πρέπει να εμφανίζεται στον τίτλο και ιδανικά στην πρώτη πρόταση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να περιέχεται τουλάχιστον στην πρώτη παράγραφο. Επίσης, οι λέξεις-κλειδιά θα πρέπει να γίνονται internal links εφόσον υπάρχουν σχετικές σελίδες με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στη περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια σελίδα προορισμού, πρέπει να είναι bold ώστε να είναι ευδιάκριτες.

  1. Δώστε έμφαση στη σωστή δομή

Για να είναι ένα άρθρο επιτυχημένο πρέπει να είναι ευανάγνωστο και να μη κουράζει τους αναγνώστες. Ένα σωστά δομημένο άρθρο ξεκινάει με μία εισαγωγική παράγραφο, στην οποία θα περιέχεται και η βασική λέξη-κλειδί. Το κυρίως θέμα χωρίζεται σε 3 με 4 θεματικές ενότητες και η κάθε μία από αυτές έχει τον δικό της τίτλο με μορφή ερώτησης. Τέλος, ακολουθεί ο επίλογος, στον οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα call-to-action για να παρακινεί τον αναγνώστη να επικοινωνήσει με την εταιρία.

Αξιοποιήστε τους παραπάνω κανόνες για επιτυχημένα blogs και να θυμάστε πάντα το περιεχόμενο, το ύφος και η συχνότητα δημοσίευσης του κάθε blog εξαρτάται από το είδος της επιχείρησής και το κοινό σας.

Η ForthRight αποτελεί μια επιτυχιμένη διαφημιστική εταιρεία, εξειδικευμένη στο ιατρικό marketing. O Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας.