βρυγμος

Οδοντιατρική, Υγεία

Βρυγμός δοντιών

Ως βρυγμός ορίζεται το ακούσιο σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών σε θέση μέγιστης συγγόμφωσης ή σε έκκεντρες θέσεις, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

September 5, 2016 COMMENTS