επεμβαση

Γενική Χειρουργική, Υγεία

Κήλη στο ανθρώπινο σώμα

Με τον όρο κήλη εννοούμε την προβολή ενός οργάνου, συνήθως ενδοκοιλιακού, διά μέσου ενός ευενδότου σημείου, το οποίον καλείται στόμιον,... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

September 20, 2016 COMMENTS