Εύκαμπτη Νεφρολιθοτριψία

Ουρολογία, Υγεία

Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης

Εύκαμπτη Νεφρολιθοτριψία (RIRS, Retrogade Intrarenal Surgery) Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία (PCNL, Percutaneous Nephrolithotomy) Ενδοσκοπική συνδυαστική ενδονεφρική χειρουργική (ECIRS, Endoscopic Combined Intra-Renal Surgery)... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

December 27, 2018 COMMENTS