λιπος

Πλαστική Χειρουργική, Σώμα, Υγεία

Λιποαναρρόφηση

Ως λιποαναρρόφηση ορίζεται η αισθητική επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής που έχει σκοπό της αφαίρεσης λίπους από διαφορετικά σημεία του σώματος.... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

May 18, 2016 COMMENTS