μυτη

Επανορθωτική Χειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, Πρόσωπο, Υγεία

Ρινοπλαστική: Ενημερωθείτε για τα προβλήματα της μύτης που διορθώνει

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη αύξηση στον αριθμό των επεμβάσεων που στόχο έχουν τη διόρθωση αισθητικών αλλά ταυτόχρονα και... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

April 3, 2018 COMMENTS
Αισθητική Χειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, Πρόσωπο, Υγεία

Ρινοπλαστική

Ως ρινοπλαστική ορίζουμε την επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής που έχει σκοπό να αλλάξει το σχήμα και την εμφάνιση της μύτης.... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

September 28, 2016 COMMENTS