Ολιγοσπερμία

Ανδρολογία, Υγεία

Τι είναι το σπερμοδιαγραμμα; Τι μας δείχνει και ποια η διαδικασία;

Το σπερμοδιαγραμμα είναι η πιο σημαντική εξέταση για να εκτιμηθεί η γονιμότητα ενός άνδρα. Μέσω αυτής ελέγχονται ποσοτικά χαρακτηριστικά του... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

June 11, 2017 COMMENTS