περιεδρικο συριγγιο

Γενική Χειρουργική, Υγεία

Περιεδρικά συρίγγια: Κίνδυνος ακράτειας τέλος

Τα περιεδρικά συρίγγια είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί αρκετούς ασθενείς και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την νέα Ενδοσκοπική μέθοδο... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

July 3, 2017 COMMENTS
Γενική Χειρουργική, Υγεία

Περιεδρικό Συρίγγιο και απόστημα: Συμπτώματα και θεραπεία

Το περιεδρικό συρίγγιο προκαλείται συνήθως μετά απο παροχέτευση στην περιοχή που έχει δημιουργηθεί ένα περιεδρικό αποστήμα Αυτόματη ή ιατρογενής ατελής... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

June 18, 2017 COMMENTS
Γενική Χειρουργική, Υγεία

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές παθήσεων πρωκτού και κόκκυγα

Ο Γενικός Χειρουργός κος Όθωνας Μιχαήλ είναι άρτια εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος στις Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές περιπρωκτικών-ορθοπρωκτικών παθήσεων και Κύστης... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

June 11, 2017 COMMENTS