υγεία καρδιάς

Ανδρολογία, Υγεία

Η στύση αποτελεί το βαρόμετρο της υγείας της καρδιάς

Ως Στυτική Δυσλειτουργία (Σ.Δ.) ορίζεται η σταθερή ή επαναλαμβανόμενη αδυναμία επίτευξης ή/και διατήρησης στύσης ικανής για κολπική διείσδυση και η... Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

February 8, 2019 COMMENTS