Ανδρολογία, Ουρολογία, Υγεία

Διουρηθρική προστατεκτομή με Διπολική Τεχνολογία – TURis (Transurethal Resection in saline)

TURis (Transurethal resection in saline)  

Η χειρουργική θεραπεία και ιδιαίτερα η διουρηθρική προστατεκτομή (TUR-P) ήταν και παραμένει η συνηθέστερη μορφή θεραπείας της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ). Eνδείκνυται, όταν παρά τη φαρμακευτική αγωγή τα συμπτώματα του ασθενούς είναι τέτοια που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του ή όταν έχουμε επιπλοκές σχετιζόμενες με την ΚΥΠ.
Η διουρηθρική εκτομή σε φυσιολογικό ορό και η εξάχνωση σε πλάσμα (TURis) αποτελεί μια εντελώς νέα χειρουργική μέθοδο για την θεραπεία ΚΥΠ.
H τεχνική πήρε το όνομα της από το ακρωνύμιο (TransUrethal Resection isaline  TURis). Αυτό σημαίνει διουρηθρική εκτομή σε φυσιολογικό ορό (saline) και εισάγει μια ριζοσπαστική καινοτομία με την χρήση αλατόνερου (χλωριούχο νάτριο) ως διάλυμα πλύσεων.
Είναι μια πρωτοποριακή και εναλλακτική μέθοδος της κλασσικής διουρηθρικής εκτομής του προστάτη, με την οποία οι ιστοί αφαιρούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και με μικρότερη αιμορραγία, ενώ μειώνεται σημαντικά ο χειρουργικός χρόνος.
Κατά την αφαίρεση του προστάτη με την τεχνολογία πλάσμα κόβεται και αφαιρείται ο προστάτης σε μορφή μικρών ξυσμάτων με την βοήθεια μιας ηλεκτρικής αγκύλης που λειτουργεί με διπολικό ρεύμα και η όλη επέμβαση διενεργείται υπό συνεχή ροή φυσιολογικού ορού. Σε αντίθεση με την πλάσμα τεχνολογία, η συμβατική διουρηθρική εκτομή γίνεται χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική αγκύλη με μονοπολικό ρεύμα και σε περιβάλλον υποτονικού διαλύματος νερού για να εξασφαλίζει την αγωγιμότητα του ρεύματος.
H πλάσμα-εξάχνωση (TURis) του προστάτη έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :
• λιγότερες αιμορραγίες
• μειωμένος χειρουργικός χρόνος
• δυνατότητα επέμβασης και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα
• καμία παρεμβολή με βηματοδότες λόγω του διπολικού ρεύματος
• απουσία του επικίνδυνου συνδρόμου απορρόφησης με δηλητηρίαση από νερό
• δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με πολύ μεγάλα αδενώματα
• ταχύτερη αφαίρεση του καθετήρα
• γρηγορότερη ανάρρωση και ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
• ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες