Παθολογία, Υγεία

Ακουόγραμμα: Πως μπορώ να το διαβάσω;

Μήπως τελευταία αντιμετωπίζετε προβλήματα ακοής? Έχετε την αίσθηση πως ακούτε λιγότερο και πρέπει να επικεντρωθείτε αρκετά στους ήχους για να καταλάβετε τι ακούτε? Τότε το ακοόγραμμα θα σας δώσει μια λεπτομερή περιγραφή της ακουστικής σας ικανότητας αλλά και το όριο ακοής σας σε διάφορες συχνότητες. Με το ακοόγραμμα ο ασθενής υποβάλλεται σε μια σειρά εξετάσεων, μέσω τον οποίων μπορεί να εξετασθεί αν υποφέρει από απώλεια ακοής και πόσο σοβαρή είναι.

Πως γίνεται το Ακοόγραμμα;

 

Το ακοόγραμμα πραγματοποιείται με την χρήση ακοομετρητή, μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και ηχομονωμένο θάλαμο. Κατά τη διάρκεια του ακοογράμματος, παρουσιάζονται στον ασθενή διάφοροι ήχοι και τόνοι με ποικίλους τρόπους. Οι ήχοι αυτοί έχουν διαφορετικές συχνότητες και διαφορετική ένταση. Το ακοόγραμμα πραγματοποιείται είτε με τη χρήση ακουστικών, είτε με τη χρήση ενός δονητή οστών. Στην πρώτη περίπτωση εξετάζεται η αγωγιμότητα του αέρα και το πως ανταποκρίνεται το σύνολο του συστήματος ακοής στον ήχο. Στην δεύτερη περίπτωση εξετάζεται η αγωγιμότητα του οστού. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης όταν ο ασθενής ακούσει κάποιον ήχο, τότε πατάει κάποιο κουμπί ή κάνει κάποια κίνηση, ώστε να καταγραφεί ότι άκουσε τον ήχο.

Πως διαβάζεται το Ακοόγραμμα;

 

Ο κάθετος άξονας του γραφήματος αντιπροσωπεύει την ένταση που μετριέται σε Decibel (dB) ενώ ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τη συχνότητα που μετριέται σε Hertz (Hz). Όσο πιο κοντά βρίσκεται η γραμμή στο πάνω μέρος του γραφήματος, τόσο πιο ήπιοι είναι οι ήχοι που μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος, ενώ το μηδενικό dB στην κορυφή του ακοογράμματος δεν αποτελεί ένδειξη ότι δεν ακούτε καθόλου.  Στην ουσία, όσο πιο κοντά είναι η γραμμή του γραφήματος στον κάτω άξονα του ακοογράμματος, τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα ακοής.

Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης συζήτησης είναι μεταξύ 500Hz και 3.000Hz.

Ο βαθμός της ακουστικής ευαισθησίας χαρακτηρίζεται ως εξής:

  • Φυσιολογική ακοή: 0 – 25 dB
  • Ήπια απώλεια ακοής: 25 –  40 dB
  • Μέτρια απώλεια ακοής: 40 – 55 dB
  • Μέτρια προς σοβαρή απώλεια ακοής: 55 – 70 dB
  • Σοβαρή απώλεια ακοής: 70 –  90 dB
  • Κώφωση: 90 dB και άνω