Υγεία

Τι είναι το Ακοόγραμμα; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το ακοόγραμμα είναι μια ειδική εξέταση, με την οποία διαπιστώνουμε πόσο καλά ακούει ένας άνθρωπος. Η εξέταση γίνεται σε έναν ειδικό ηχομονωμένο θάλαμο, έτσι ώστε να έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την αξιολόγηση της ακουστικής ικανότητας του ασθενούς. Για την εξέταση χρησιμοποιείται ο ακοομετρητής, μια συσκευή που παράγει καθαρούς τόνους διαφόρων συχνοτήτων και εντάσεων, που μεταφέρονται στον ασθενή  με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με ακουστικά, για την εξέταση της αέρινης αγωγής και με οστεόφωνο, για την εξέταση της οστέινης αγωγής. Το διάγραμμα που παίρνουμε, ονομάζεται ακοόγραμμα και φέρει δύο καμπύλες, για την αέρινη και την οστέινη οδό.  Τα αποτελέσματα που μπορεί να μας δώσει το ακοόγραμμα είναι τα εξής:

• Φυσιολογική ακοή: 0-25 dB
• Μικρού βαθμού βαρηκοΐα (mild): 26-40 dB
• Μετρίου βαθμού βαρηκοΐα (moderate): 41-55 dB
• Μετρίου-σοβαρού βαθμού βαρηκοΐα (moderately severe): 56-70 dB
• Σοβαρού βαθμού βαρηκοΐα (severe): 71-90 dB

 Πρακτική κώφωση (profound): 91+ dB

Η συγκεκριμένη εξέταση εφαρμόζεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Ωστόσο στα παιδιά διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η εξέταση, ανάλογα με την ηλικία τους και με την ικανότητά τους να επικοινωνήσουν το κατά πόσον έλαβαν το παρεχόμενο ηχητικό ερέθισμα.
Στο παρόν ιατρείο πραγματοποιείται η εξέταση τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακοόγραμμα είναι μια εξέταση απολύτως ανώδυνη και άμεση, συνεπώς θα λάβετε τα αποτελέσματα απευθείας μετά το πέρας της εξέτασης.  Σχετικά με την πραγματοποίηση του ακοογράμματος στο παιδί, θα λάβετε επιπλέον οδηγίες, έτσι ώστε να είναι σωστά προετοιμασμένο για την εξέταση. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας τηλεφωνικά ή μέσω email.

Γιατί πρέπει να γίνεται ακοόγραμμα;

Με την εξέταση αυτή αναγνωρίζονται τυχόν προβλήματα στην ακοή και εντοπίζεται και το τμήμα της ακουστικής οδού που παρουσιάζει βλάβη. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε από το ακοόγραμμα ξέρουμε εάν πρόκειται για μία αντιστρεπτή βλάβη για την οποία μπορούμε να δώσουμε αγωγή ή για μία μόνιμη βλάβη οπότε και θα πρέπει να καθοδηγήσουμε διαφορετικά τον ασθενή μας. Στα παιδιά έχει ιδιαίτερη σημασία ο έγκαιρος εντοπισμός και λύση του προβλήματος, καθώς η καλή ακοή σχετίζεται άμεσα την φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου, την απόδοσή τους στο σχολείο και την κοινωνική τους προσαρμογή.

Επιπλέον το ακοόγραμμα είναι απαραίτητο να γίνεται στα πλαίσια της διερεύνησης του ιλίγγου και των εμβοών (βουητά στα αυτιά) καθώς δίνει πληροφορίες που βοηθούν στη διαφοροδιάγνωση αυτών και κρίνει τη σκοπιμότητα πραγματοποίησης περαιτέρω εξετάσεων (απεικονιστικών και νευροωτολογικών).