Μαθησιακές Δυσκολίες, Παιδί, Παιδιατρική, Υγεία

Δυσλεξία και Παιδί

Κάθε παιδί μαθαίνει με τον δικό του διαφορετικό ρυθμό & η δυσλεξία είναι διαφορετική για τον καθένα. Λόγω της διαφορετικότητας του κάθε παιδιού το πρόβλημα θα φανεί με ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους. Υπολογίζεται πως 1 στα 5 παιδιά παρουσιάζουν δυσλεξία, ενώ 80% με 90% έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Πολλές φορές, το παιδί κατηγορείται ότι είναι τεμπέλικο ή ότι δεν είναι αρκετά ευφυές, αλλά αυτή είναι μια λανθασμένη και αβάσιμη θεωρία. Για αυτό όμως τον λόγο, πολλές φορές οι γονείς δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια και δεν ανακαλύπτουν ότι τα παιδιά τους έχουν δυσλεξία.

Τι προκαλεί την δυσλεξία;

 

Η δυσλεξία δεν είναι κάποια αρρώστια. Αφορά σε μια πάθηση με την οποία κάποιος γεννιέται και πολλές φορές, μάλιστα, είναι κληρονομική. Τα παιδιά και οι άνθρωποι με δυσλεξία έχουν μέση ή και ανώτερη ευφυία αλλά οι έρευνες δείχνουν πως ο εγκέφαλος του επεξεργάζεται τις πληροφορίες με διαφορετικό ρυθμό και τρόπο. Τα δυσλεκτικά παιδιά χρησιμοποιούν διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου ενώ κατά το διάβασμα αυτά δε λειτουργούν αποτελεσματικά.

Τι μας προειδοποιεί;

 

Πολλές φορές η δυσλεξία συνδέεται με τις μαθησιακές δυσκολίες και το διάβασμα. Τα δυσλεκτικά παιδιά έχουν μεγάλη δυσκολία στο να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους ήχους της γλώσσας, δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να προφέρουν νέες λέξεις, ενώ απαιτείται σκληρή προσπάθεια για να διαβάσουν και να γράψουν. Άλλα σημάδια παιδικής δυσλεξίας είναι:

  • Ασυνήθιστος ρυθμός ομιλίας
  • Δυσκολίες στην γραφή και τα συχνά ορθογραφικά λάθη
  • Ασύντακτες προτάσεις
  • Εναλλαγή γραμμάτων μέσα σε μια λέξη (π.χ. πιρν αντί για πριν)
  • Δυσκολία στις ομόφωνες λέξεις
  • Δυσκολία στο να βάλουν σε μια σειρά την σκέψη τους

Αυτό που είναι βασικό να κατανοήσουμε, είναι πως η δυσλεξία είναι κάτι παραπάνω από μια μαθησιακή δυσκολία. Πολλές έρευνες αποδεικνύουν πως  συνδέεται άμεσα και με δυσκολίες στην οργάνωση, την μνήμη και την ταχύτητα της  επεξεργασίας δεδομένων.

  • Αργός ρυθμός διαβάσματος
  • Αίσθημα κούρασης και κόπωσης αμέσως μετά την έναρξη διαβάσματος
  • Μπερδεύουν το δεξί με το αριστερό
  • Δε μπορούν να μάθουν να λένε την ώρα ή να δένουν τα παπούτσια τους