Ουρολογία, Υγεία

Ενδοουρολογία: η τεχνολογία στην υπηρεσία της επιστήμης

Η ενδοουρολογία αποτελεί μία εξειδίκευση της ουρολογίας που ασχολείται με την εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος, όπως της ουρολιθίασης, των όγκων της αποχετευτικής μοίρας και της αποφρακτικής ουροπάθειας.

Εφαρμόζεται από εξειδικευμένους ουρολόγους τόσο για διαγνωστικούς όσο και για επεμβατικούς σκοπούς. Οι ενδοουρολόγοι χρησιμοποιούν στις επεμβάσεις τους την φυσιολογική ανατομική οδό του σώματος (ουρήθρα, ουροδόχος κύστη, ουρητήρες, νεφροί) με τη βοήθεια ειδικών ενδοσκοπικών οργάνων που επεξεργάζονται ψηφιακά την εικόνα, αποφεύγοντας έτσι τις τομές με νυστέρι.

Τα προφανή οφέλη της ενδοουρολογίας και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής ουρολογίας είναι:

 • η ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος
 • η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
 • η μείωση του χρόνου νοσηλείας
 • η άμεση επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες

Οι εφαρμογές της ενδοουρολογίας δεν περιορίζονται μόνο στην ουρήθρα, στον προστάτη και στην ουροδόχο κύστη. Η διαρκής βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών σε συνδυασμό με τη μείωση του μεγέθους των εργαλείων, έχει κάνει προσβάσιμο και το ανώτερο ουροποιητικό είτε διουρηθρικά είτε διαδερμικά. Η τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της ουρητηρικής και ανιούσας ενδονεφρικής χειρουργικής με τη χρήση εύκαμπτων ενδοσκοπίων και οπτικών ινών υψηλής ευκρίνειας έχει συμβάλει σημαντικά στη θεραπεία των λίθων και των όγκων του ουροποιητικού συστήματος.

Σύγχρονες εφαρμογές ενδοουρολογίας

 

Στις σύγχρονες εφαρμογές ενδοουρολογίας ανήκουν οι εξής:

 • Ουρηθροκυστεοσκόπηση
 • Φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση
 • Διουρηθρική αντιμετώπιση στενωμάτων της ουρήθρας
 • Διουρηθρική προστατεκτομή (TUR-P)
 • Διουρηθρική εκτομή όγκου κύστης (TUR-BT)
 • Διουρηθρική αντιμετώπιση όγκων και στενωμάτων του ουρητήρα
 • Διουρηθρική τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων
 • Ουρητηροσκόπηση
 • Νεφροσκόπηση

Η ενδοουρολογία αντιπροσωπεύει ένα ταχέως εξελισσόμενο και συναρπαστικό πεδίο της ιατρικής που απαιτεί τη σωστή γνώση και το χειρισμό των νέων εξειδικευμένων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση λίθων έως και 2 εκατοστά.