Πλαστική Χειρουργική, Σώμα, Υγεία

Ενθέματα σιλικόνης στήθους

Τα ενθέματα στήθους με

σιλικόνη

είναι σχεδιασμένα για περιπτώσεις αυξητικής στήθους για αισθητικούς λόγους και για περιπτώσεις αποκατάστασης μαστού. Ο χειρουργός και ο ασθενής μπορούν να επιλέξουν από τα διάφορα είδη ενθεμάτων ανάλογα με τους αισθητικούς στόχους τους

Είδη ενθεμάτων:

Saline

Tα saline ενθέματα στήθους είναι εγκεκριμένα για την αύξηση του μαστού σε γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω και για την ανασυγκρότηση του μαστού σε γυναίκες κάθε ηλικίας. Αυτά τα

ενθέματα

περιέχουν εξωτερικό κέλυφος από σιλικόνη γεμάτο με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Μπορεί αρχικά να είναι άδεια και να συμπληρωθούν κατά τη διαδικασία της επέμβασης ή να είναι προγεμισμένα

• Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη

• Έχουν λεία ή ανάγλυφη επιφάνεια

• Επιτρέπουν τη μετεγχειρητική ρύθμιση του όγκου του ενθέματος με φυσιολογικό ορό

• Είναι λιγότερο δαπανηρά από ότι τα προϊόντα με gel σιλικόνης

• Οι ρήξεις του ενθέματος είναι γρήγορα ανιχνεύσιμες

• Έχουν μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης κυματισμού του ενθέματος στην επιφάνεια του αυξημένου μαστού σε γυναίκες με λεπτό ιστό

Gel σιλικόνης

Τα ενθέματα στήθους με gel από σιλικόνη είναι εγκεκριμένα για την αύξηση του μαστού σε γυναίκες ηλικίας 22 χρόνων και άνω και για την ανασυγκρότηση του μαστού σε γυναίκες κάθε ηλικίας. Έχουν εξωτερικό κέλυφος με gel σιλικόνης διαφορετικής υφής και:

• Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη

• Έχουν λεία ή ανάγλυφη επιφάνεια

• Είναι πιο δαπανηρά από ότι τα saline

• Δίνουν μια πιο φυσική αίσθηση από τα saline ενθέματα

• Ο κυματισμός των ενθέματων σε αύξηση μαστού με λεπτό ιστό είναι λιγότερο αισθητός

Χειρουργικές τομές

Τα ενθέματα στήθους μπορούν να τοποθετηθούν είτε κάτω από το θωρακικό μύ ή σε ένα διπλό επίπεδο με το ανώτερο τμήμα του ενθέματος να καλύπτεται από τους μύες και το κατώτερο τμήμα κάτω από τον αδένα.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Οι γυναίκες με ενθέματα από gel από σιλικόνη πρέπει να κάνουν απεικόνιση του μαστού με μαγνητική τομογραφία για τον εντοπισμό τυχόν ανεπαίσθητης ρήξης 3 χρόνια μετά την εμφύτευση και κάθε χρόνο μετά από αυτό.

Για τα saline ενθέματα, οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθήσουν το προτεινόμενο πρωτόκολλο μαστογραφίας για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού. Επιπλέον, ίσως αναπτύξουν καψική σύσπαση με την πάροδο του χρόνου, οπότε οι γυναίκες θα πρέπει να επιστρέψουν στον πλαστικό χειρουργό για οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με αυτό.

Τύποι επιπλοκών

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά επιπλοκών είναι σχεδόν πάντα υψηλότερα στην αποκατάσταση του μαστού από ότι στην πρωτοβάθμια αισθητική χειρουργική.

• Καψικές συσπάσεις

• Αιμάτωμα: συλλογή αίματος εντός του μαστού που συχνά προκαλεί τοπικό οίδημα και πόνο και απαιτεί εκκένωση

• Μικρή συλλογή υγρού γύρω από το εμφύτευμα

• Λοιμώξεις

• Αλλαγές στη θηλή ή/και την αίσθηση του μαστού: υπερευαισθησία ή υποευαισθησία

• Ρήξη του ενθέματος: Η συχνότητα εμφάνισης περίπου 5-10% σε 10 έτη

• Δυσκολία θηλασμού μέχρι και στο 20% των γυναικών

• Πόνος

• Πιθανή μετατόπιση του ενθέματος

• Πιθανός κυματισμός ενθεμάτων

Δείτε το βίντεο του Δρ. Νώντα Καποσίτα, M.D, PhD, πλαστικού χειρουργού.

Δείτε περισσότερα για την αυξητική στήθους στο www.breast-surgery.gr