Ορθοπαιδική, Υγεία

Επεμβάσεις αναθεώρησης αρθροπλαστικής Ισχύου

Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου παρότι αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική χειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης της βαριάς αρθρίτιδας του ισχίου, εξασφαλίζοντας στους ασθενείς ποιότητα ζωής και επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες, μπορεί να επιπλακεί από σημαντικά προβλήματα, όπως είναι η χαλάρωση των υλικών και η λοίμωξη.

Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής είναι ένα χειρουργείο απαιτητικό και αποτελεί πρόκληση για το χειρουργό ορθοπεδικό, αλλά και τον ασθενή. Η εμπειρία σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, ο σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός και η επιλογή των σωστών υλικών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας τόσο απαιτητικής επέμβασης.

Ο ασθενής πρέπει επίσης να είναι ενημερωμένος ότι οι επεμβάσεις αναθεώρησης της αρθροπλαστικής ισχίου έχουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά πιθανών επιπλοκών σε σχέση με τις πρωτογενείς αρθροπλαστικές.