Γενική Χειρουργική

Γαστρίτιδες & Γαστροπάθειες: Όλα όσα Πρέπει να Γνωρίζετε


Όθων Μιχαήλ MD, MSc, PhD Όθων Μιχαήλ - Γενικός Χειρουργός

Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάτοχος Master στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου

Website: www.omichail.grEmail: omichail@yahoo.com


Τα φλεγμονώδη νοσήματα του στομάχου περιγράφονται είτε ως «γαστρίτιδες» είτε ως «γαστροπάθειες».

Οι γαστρίτιδες αναπτύσσονται συνεπεία λοιμώδους ή αυτοάνοσης αιτιολογίας, αποτελούν μια κατ’ εξοχήν φλεγμονώδη διαδικασία, ενδοσκοπικά χαρακτηρίζονται από βλεννογονικές βλάβες (ερυθρότητα, διαβρώσεις, εξελκώσεις επιπέδωση ή υπερπλασία των πτυχών πτυχών, ορατό αγγείο). Ωστόσο, τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της φλεγμονής (καταστροφή των επιθηλιακών κυττάρων και αναγέννηση) μπορεί και να απουσιάζουν. Άρα η διάγνωση τίθεται κατ’ αρχάς ενδοσκοπικά ή ακτινολογικά.

Οι γαστροπάθειες είναι αποτέλεσμα εξωγενών ή ενδογενών βλαπτικών παραγόντων. Για παράδειγμα, η παλινδρόμηση χολής, το αλκοόλ, η ασπιρίνη, το NSAID και η ισχαιμία αποτελούν κύριους παράγοντες. Έτσι, ενώ ιστολογικά διαπιστώνεται καταστροφή των επιθηλιακών κυττάρων και αναγέννηση, τα ενδοσκοπικά ευρήματα φλεγμονής ή βλεννογονικών βλαβών είναι ελάχιστα ή απουσιάζουν. Άρα η διάγνωση τίθεται κατ’ αρχάς ιστολογικά.

Παγκόσμια αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης των γαστρίτιδων/γαστροπαθειών δεν υπάρχει. Κάποιοι μελετητές τις ταξινομούν με βάση τα ενδοσκοπικά ευρήματα και άλλοι με βάση τα ιστολογικά χαρακτηριστικά, ενώ πολλές φορές δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση αυτών των δύο ώστε να εξαχθούν ασφαλή και συγκρίσιμα συμπεράσματα.

Οξείες Γαστρίτιδες

Γενικά, ως οξείες χαρακτηρίζονται οι γαστρίτιδες στις οποίες υπάρχει εκτεταμένη διήθηση από πολυμορφοπύρηνα. Ενώ ως χρόνιες εκείνες στις οποίες διαπιστώνεται διήθηση από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και μακροφάγα.

Διάγνωση

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες, ασφαλής διάγνωση τίθεται μόνο με λήψη πολλαπλών βιοψιών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται με την εξής σειρά:

  • Από κάθε ορατή ενδοσκοπική βλάβη
  • Από τον ενδοσκοπικά υγιή, παρακείμενο της βλάβης βλεννογόνο
  • Από το θόλο (αυτοάνοση μεταπλαστική ατροφική γαστρίτιδα), το όριο σώματος-άντρου (περιβαλλοντική μεταπλαστική ατροφική γαστρίτιδα), το άντρο (γαστρίτιδα οφειλόμενη σε H. pylori) και το δωδεκαδάκτυλο (κοκκιωματώδης γαστρίτιδα , γαστρίτιδα σε έδαφος ν. Crohn).

Ο εξειδικευμένος γενικός χειρουργός Δρ. Όθων Μιχαήλ μπορεί να σας βοηθήσει τόσο στην διάγνωση, όσο και στην θεραπεία από γαστρίτιδες ή γαστροπάθειες. Επικοινωνήστε σήμερα και απαλλαγείτε από τα ενοχλητικά συμπτώματα της γαστρίτιδας.