Γενική Χειρουργική, Υγεία

Κονδυλώματα: Γιατί πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά


Όθων Μιχαήλ MD, MSc, PhD Όθων Μιχαήλ - Γενικός Χειρουργός

Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάτοχος Master στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου

Website: www.omichail.grEmail: omichail@yahoo.com


Τα κονδυλώματα εμφανίζονται ως μονήρεις βλάβες ή πιο συχνά σε πολλαπλές συρρέουσες ομάδες που καταλαμβάνουν όλο το δέρμα της πρωκτικής χώρας, μπορεί να καλύπτουν το τρήμα του πρωκτικού σωλήνα και φυσικά να βρίσκονται και διάσπαρτα εντός του τελευταίου τμήματος του εντέρου, το ορθό.

Ανάλογα με τον τύπο του ιού HPV που έχει προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισμό, οι HPV χωρίζονται σε δύο ομάδες: α) στους χαμηλού κινδύνου (μη ογκογόνους) και β) στους υψηλού κινδύνου (ογκογόνους).

Οι τύποι 16 και 18 έχουν πιο επιθετική συμπεριφορά και ευθύνονται για δυσπλασίες και κακοήθη εξαλλαγή, δηλαδή ανάπτυξη καρκινώματος in situ ή διηθητικού καρκίνου του πρωκτού.

Οι μέθοδοι θεραπείας των κονδυλωμάτων περιλαμβάνουν την ηλεκτροκαυτηρίαση, τη χρήση CO2 laser, την κρυοχειρουργική, το διχλωροξικό/τριχλωροξικό οξύ, και την ποδοφυλλοτοξίνη. Σημαντικό ρόλο όμως στην αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων έχει η πλήρης χειρουργική αφαίρεση της βλάβης.

Η χειρουργική εκτομή επιτρέπει επακριβή αφαίρεση των κονδυλωμάτων και είναι η μόνη που παρέχει τη δυνατότητα για ιστολογική εξέταση. Όλες οι άλλες μέθοδοι καταστρέφουν το κονδύλωμα, ενώ η χειρουργική αφαίρεση προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης του δείγματος μέσω της βιοψίας και τον ενδεχόμενο προσδιορισμό μελλοντικής ή ήδη υπάρχουσας εξαλλαγής σε κακοήθεια.

Με την χειρουργική εκτομή των κονδυλωμάτων επισημαίνεται η θέση της βλάβης ανά τεταρτημόριο στο περιπρωκτικό δέρμα. Με τον τρόπο αυτόν, εάν σε κάποια βλάβη αποκαλυφθεί τυχόν in situ καρκίνωμα, λαμβάνεται βιοψία από το συγκεκριμένο τεταρτημόριο, και δεν χρειάζεται επανεκτίμηση όλης της περιπρωκτικής περιοχής.

Η μετεγχειρητική αιμορραγία και η στένωση του πρωκτού αποτελούν τις κυριότερες επιπλοκές, αλλά η χρήση νέων εξελιγμένων και απόλυτα ελεγχόμενων πηγών εφαρμογής ενέργειας, όπως είναι η ραδιοκυτταροπλασματική χειρουργική RF καθώς και η χρήση Laser, έχουν απομακρύνει αυτά τα ενδεχόμενα. Η υποτροπή ανέρχεται σε ποσοστό  λιγότερο από 10%, κάτι που καθιστά την μέθοδο απόλυτα ασφαλή και με απόλυτη ένδειξη σε ανθεκτικές και υποτροπιάζουσες περιπτώσεις.