Οφθαλμολογία, Υγεία

Computer vision syndrome – Κόπωση των ματιών από τους υπολογιστές

Αικατερίνη Δημάκη M.D, PhD Αικατερίνη Δημάκη M.D, PhD – Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας

Website: www.dimaki.gr      Email: dimaki61@gmail.com


Εάν ξοδεύετε περισσότερο από δύο ώρες ημερησίως μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή σας πιθανόν να παρουσιάζετε κάποιο απο τα κάτωθι συμπτώματα του Computer Vision Syndrome (C.V.S.)

1.Απώλεια εστίασης

2.Κεφαλαλγία

3.’Κάψιμο» και αίσθημα βάρους στα μάτια

4.Θολή όραση

5.Πόνο στους ώμους και τα μάτια

Το Computer Vision Syndrome προκαλείται από τα μάτια μας και τον εγκέφαλό μας που αντιδρούν διαφορετικά στους χαρακτήρες της οθόνης απο τους τυπωμένους χαρακτήρες. Επτά τρόποι να ελαττώσουμε την καταπόνηση των ματιών που προκαλείται από την εργασία μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή μας.

1.Μία πλήρης οφθαλμολογική εξέταση

2. Συχνά διαλείμματα

3. Κατάλληλος φωτισμός

4. Μακρινή εστίαση

5. Ενστάλαξη τεχνητών δακρύων

6. Εργονομία επίπλων

7. Σωστή θέση οθόνης

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για της εξειδικευμένης οφθαλμιάτρου Αικατερίνης Δημάκη για περισσότερες πληροφορίες https://dimaki.gr