Γενική Χειρουργική, Υγεία

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου

Γιώργος Ανθιμίδης - Γενικός Χειρουργός

Γιώργος Ανθιμίδης - Γενικός Χειρουργός

Ο Γιώργος Ανθιμίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Eιδικεύτηκε στη Χειρουργική και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία στην κατεύθυνση της Κλινικής Έρευνας με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ»....

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης των όγκων του εντέρου ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους, χωρίς ταυτόχρονα να απαιτείται αφαίρεση μεγάλου τμήματος του εντέρου, πέρα από την πάσχουσα περιοχή. Σε 3 μεγάλες διεθνείς μελέτες σε πολλαπλά κέντρα χειρουργικής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχει αποδειχθεί ότι η λαπαροσκοπική αφαίρεση όγκου του παχέος εντέρου είναι ασφαλής και ογκολογικά άρτια.

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αποτελεί σήμερα μέθοδο επιλογής για την αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων του εντέρου. Η αφαίρεση του προσβεβλημένου τμήματος του εντέρου μπορεί να γίνει με λαπαροσκοπική ή mini-lap τεχνική ή με συνδυασμό και των δύο  προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο ο μετεγχειρητικός πόνος και οι επιπλοκές.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής επέμβασης του παχέος εντέρου σε σχέση με την “ανοιχτή” επέμβαση είναι ποικίλα μερικά από τα οποία είναι:

  1. Λιγότερος πόνος για τον ασθενή μετά το χειρουργείο παχέος εντέρου
  2. Ταχύτερη ανάρρωση, με συνέπεια την ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο και την ταχύτερη επάνοδο στις συνήθεις δραστηριότητες ή στην εργασία.
  3. Μικρότερη πιθανότητα να εμφανιστούν επιπλοκές στο άμεσο μέλλον (δηλαδή μικρότερη πιθανότητα αιμορραγίας και μετεγχειρητικών λοιμώξεων), αλλά και στο απώτερο διάστημα μετά την εγχείρηση παχέος εντέρου (π.χ. μικρότερη πιθανότητα δημιουργίας ενδοκοιλιακών συμφύσεων, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν στο μέλλον χρόνιο / υποτροπιάζον κοιλιακό άλγος ή και εντερική απόφραξη – ειλεό). Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παχέος εντέρου πραγματοποιούνται αναίμακτα με εργαλείο υπερήχων.
  4. Υπάρχει ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε σχέση με την ανοικτή επέμβαση, και ακόμα καλύτερο αν ο χειρουργός πραγματοποιήσει πλαστική αποκατάσταση των μικρών τραυμάτων με ενδοδερμική ραφή.
  5. Ο χειρουργός  με τη λαπαροσκοπική τεχνική έχει πρόσβαση σε ολόκληρη την κοιλία οπότε αυτόματα επιτυγχάνεται και καλύτερη διάγνωση.

Η αποτελεσματικότητα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής για τις ανωτέρω παθήσεις είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Η λαπαροσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται σε όλες τις παθήσεις του παχέος εντέρου, καλοήθεις αλλά και κακοήθεις.