Γενική Χειρουργική, Υγεία

Λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση κηλών

Σπυρόπουλος Χαράλαμπος MD, PhD - Γενικός Χειρουργός – Λαπαροσκόπος

Σπυρόπουλος Χαράλαμπος MD, PhD - Γενικός Χειρουργός – Λαπαροσκόπος

Ο Χειρουργός Χαράλαμπος Κων. Σπυρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας όπου και ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με “Άριστα”. Εισήχθη, λαμβάνοντας μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, πρώτος, από το νομό Ηλείας, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου...

Η επανάσταση στη χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος είναι η ελάχιστα επεμβατική αποκατάσταση (λαπαροσκοπική μέθοδος) με την τοποθέτηση πλέγματος.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης (ομφαλοκήλης, επιγαστρικής κήλης, μετεγχειρητικής κήλης)

Η λαπαροσκοπική τεχνική αποκατάστασης κοιλιοκήλης περιλαμβάνει την εισαγωγή μίας κάμερας μέσω μιας τομής διαμέτρου 10 χιλιοστών και 2-3 εργαλείων των 5 χιλιοστών εντός της κοιλιάς. Η κάμερα επιτρέπει στο χειρουργό να εκτιμήσει το πρόβλημα της κήλης από το εσωτερικό της κοιλιάς. Με τη χρήση των λαπαροσκοπικών εργαλείων λύνονται όλες οι συμφύσεις των εντερικών ελίκων με εξαιρετική ακρίβεια αποφεύγοντας τους τραυματισμούς. Εν συνεχεία τοποθετείται πλέγμα κάτω από το χάσμα της κήλης (ενδοπεριτοναϊκά)  το οποίο καθηλώνεται γερά στους ισχυρούς ιστούς του κοιλιακού τοιχώματος. Η στερέωση αυτή επιτυγχάνεται με ειδικό καθηλωτικό υλικό και με ράμματα. Οι τομές είναι μικρότατες, ο ασθενής σιτίζεται άμεσα και εξέρχεται πολύ γρήγορα του νοσοκομείου και δεν τοποθετούνται παροχετεύσεις, όπως απαιτείται συνήθως στην ανοικτή τεχνική.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης και μηροκήλης

Η επέμβαση διεξάγεται μέσα από 3 μικροτομές, μία των 10 χιλιοστών κάτω από τον ομφαλό από όπου εισάγεται το οπτικό λαπαροσκόπιο (κάμερα) και δύο των 5 χιλιοστών μέσω των οποίων εισέρχονται τα εργαλεία. Με ελάχιστα επεμβατική τεχνική ανατάσσεται η κήλη και το αδύναμο οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα ενισχύεται με πλέγμα. Το πλέγμα, διαστάσεων 10×15εκ,  είναι μη απορροφήσιμο και απόλυτα συμβατό με το σώμα. H λαπαροσκοπική τεχνική που προτείνεται είναι η εξωπεριτοναϊκή τεχνική (TEP – Totally Extraperitoneal Repair), η οποία θεωρείται η πλέον ασφαλής μέθοδος αποκατάστασης της βουβωνοκήλης με τις λιγότερες πιθανές επιπλοκές καθώς η επέμβαση διενεργείται χωρίς επαφή με τα σπλάγχνα της κοιλίας. Η λαπαροσκοπική προσπέλαση είναι ιδανική και για την αντιμετώπιση της αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης, αφού και οι δύο πλευρές προσεγγίζονται χρησιμοποιώντας τις ίδιες μικρές τομές αλλά και για την κήλη των αθλητών αφού επιτυγχάνει την ενίσχυση του οπισθίου τοιχώματος χωρίς περαιτέρω τομές και χειρισμούς.

 Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης

Η λαπαροσκοπική επέμβαση αποκατάστασης διαφραγματοκήλης διενεργείται με 4-5 μικρές τομές (5-10 χιλιοστών) στο δέρμα, χωρίς να γίνει διατομή μυών. Το λαπαροσκόπιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με μία υψηλής ευκρίνειας οθόνη, επιτρέπει στο χειρουργό να βλέπει τα εσωτερικά όργανα του ασθενούς σε μεγέθυνση. Η διόρθωση γίνεται με σύγκλειση των σκελών του διαφράγματος (με ράμματα και σπάνια με πλέγμα). Συχνά, λόγω συνύπαρξης σοβαρού βαθμού γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης συνδιενεργείται και μία αντιπαλινδρομική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή περιλαμβάνει το τύλιγμα του θόλου του στομάχου γύρω από το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου και η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική είναι η λαπαροσκοπική θολοπλαστική κατά Nissen ή θολοπλαστική 360°. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται οριστικά τόσο η διαφραγματοκήλη όσο και η βασανιστική και δυνητικά επικίνδυνη παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο.

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής αποκατάστασης κηλών

Η λαπαροσκοπική τεχνική αποκατάστασης των κηλών έχει σαφή και καλά τεκμηριωμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική ανοικτή μέθοδο:

  • Είναι αναίμακτη
  • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μηδαμινός
  • Εξασφαλίζει ταχύτατη ανάρρωση (ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου ακόμη και την ίδια ημέρα) και άμεση επιστροφή στις καθημερινές ασχολίες και στην εργασία
  • Έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα