Αισθητική Χειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, Υγεία

Αξίζει να προχωρήσω σε μεταμόσχευση μαλλιών;

Κατερίνα Καλογιάννη - Ειδική Δερματολόγος

Κατερίνα Καλογιάννη - Ειδική Δερματολόγος

Η Δρ. Κατερίνα Καλογιάννη είναι ειδική δερματολόγος, με εξειδίκευση στην επανορθωτική χειρουργική τριχωτού κεφαλής και στην δερματοχειρουργική. Αποφοίτησε απο την Ιατρική Σχολή με άριστα και ειδικεύτηκε για ένα χρόνο στην Παθολογία της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείο” Βούλας....

Η μεταμόσχευση μαλλιών κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η απώλεια μαλλιών είναι ένα ζήτημα που συνδέεται όχι μόνο με την αισθητική, αλλά και με την ψυχολογία του ασθενούς. Η εμφύτευση μαλλιών έρχεται να ανακτήσει τη χαμένη αυτοπεποίθηση των ατόμων με τριχόπτωση ή αραίωση.

Τι είναι η μεταμόσχευση μαλλιών;

Η μεταμόσχευση μαλλιών ξεκίνησε αρχικά με την εμφύτευση τριχών με μοσχεύματα δέρματος. Οι πρώτες επεμβάσεις συνοδεύονταν από πόνο κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία εμφύτευσης μαλλιών, ενώ συχνά τα αποτελέσματα ήταν ελλιπή και αντιαισθητικά.
Η σύγχρονη μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών αφορά τη χειρουργική αποκατάσταση του τριχωτού της κεφαλής. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, εφόσον επιτυγχάνεται ένα φυσικό αποτέλεσμα, τα μαλλιά συνεχίζουν να μακραίνουν και να ακολουθούν τη φυσιολογική ανάπτυξή τους. Πρακτικά, γίνεται μελέτη των περιοχών λήψης (δότρια περιοχή) και τοποθέτησης και στη συνέχεια αφαιρούνται και επανατοποθετούνται οι τριχοθύλακες από τη μία περιοχή στην άλλη αντίστοιχα.

Με ποιες τεχνικές επιτυγχάνεται η μεταμόσχευση μαλλιών;

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική μεταμόσχευση μαλλιών είναι οι παρακάτω:

Τεχνική FUE (follicular unit extraction)
Η τεχνική FUE αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη νούμερο ένα μέθοδο εμφύτευσης μαλλιών παγκοσμίως, καθώς είναι η πιο σύγχρονη και ανώδυνη τεχνική. Η τεχνική FUE αναφέρεται στη μεταμόσχευση μαλλιών με μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων. Ουσιαστικά, μετά από τοπική αναισθησία του ασθενούς, γίνεται αφαίρεση ένα προς ένα των τριχικών θυλάκων από την δότρια περιοχή και τοποθετούνται στην περιοχή υποδοχής. Ως δότρια περιοχή επιλέγεται το πίσω κάτω μέρος της κεφαλής με ειδικό μηχάνημα. Αυτή η περιοχή επιλέγεται καθώς χαρακτηρίζεται από πιο πλούσια και σταθερή τριχοφυΐα.
Θετικά της τεχνικής FUE:
1. Είναι ελάχιστα επεμβατική
2. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό και υψηλής αισθητικής
3. Δεν προκαλούνται τραυματισμοί, ουλές ή μετωπιαία οιδήματα
4. Ο ασθενής επιστρέφει σχεδόν άμεσα στην καθημερινότητά του

• Τεχνική FUT (follicular unit transfer)
Η μέθοδος FUT αναφέρεται στη συνεχή αφαίρεση ιστού δέρματος από τη δότρια περιοχή. Δηλαδή, γίνεται αφαίρεση τριχικών θυλάκων στη σειρά. Στη συνέχεια, τοποθετούνται στην περιοχή της αραίωσης.

• Συνδυασμός των δύο τεχνικών
Όταν επιλέγεται ο συνδυασμός της τεχνικής FUE και της τεχνικής FUT, ο χειρουργός κρίνει ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Κάθε μέθοδος εφαρμόζεται χωριστά.

Είναι ανώδυνη;

Όλες οι παραπάνω τεχνικές αποκατάστασης της τριχοφυίας, είναι ανώδυνες και ελάχιστα επεμβατικές. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό, χωρίς εμφανείς ουλές ή τυχόν τραυματισμούς.

Συνοψίζοντας, η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE φέρει ένα άκρως φυσικό και επιθυμητό αποτέλεσμα στο τριχωτό της κεφαλής. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η τεχνογνωσία του χειρουργού-γιατρού που θα αναλάβει το περιστατικό για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής, καθώς και η υψηλή αισθητική του για ένα άριστο αποτέλεσμα.