Πλαστική Χειρουργική, Σώμα, Υγεία

Νέα μέθοδος κοιλιοπλαστικής-PTS-no pain,no drain

Οι πλαστικοί χειρουργοί σε όλο τον κόσμο κάνουν την επέμβαση της

κοιλιοπλαστικής

για πάνω από 50 χρόνια. Όλοι οι πλαστικοί χειρουργοί αφαιρούν το χαλαρό δέρμα από την κοιλιά τεντώνουν τους κοιλιακούς μύες και τοποθετούν παροχετεύσεις-σωληνάκια για να φεύγουν τα υγρά από τον κενό χώρο που δημιουργείται κάτω από το τεντωμένο δέρμα. Αυτό που συναντάμε ευτυχώς όχι πολύ συχνά είναι το ύγρωμα (seroma), ένα καθαρό υγρό κιτρινωπό που βγαίνει από το τραύμα. Αυτό όλοι οι πλαστικοί χειρουργοί το συναντούν κάποιες στιγμές, αλλά είναι αντιμετωπίσιμο.

Ο Δρ Harlan Pollock από το Dallas πρωτοστάτησε με μια τεχνική που διαδόθηκε σταδιακά αρχίζοντας να τοποθετεί προοδευτικά ράμματα και να κλείνει τον κενό χώρο. Αυτή η τεχνική ονομάζεται PTS δηλαδή προοδευτική τοποθέτηση ραμμάτων τάσεως μεταξύ περιτονίας του δέρματος και περιτονίας των κοιλιακών μυών. Αυτό οδήγησε σε μείωση της πιθανότητας του υγρώματος αλλά δεν το εξάλειψε τελείως. Παράλληλα επεκτείναμε την τεχνική τοποθετώντας ειδικό καθετηράκι για έκχυση ειδικού αναισθητικού. Οι ασθενείς νιώθουν πιο άνετα μετεγχειρητικά και μπορούν να κάνουν μπάνιο πιο γρήγορα αλλά έχουν μεγαλύτερο πρήξιμο στην κοιλιά που υποχωρεί σταδιακά. Αυτός είναι ο λόγος που η νέα μέθοδος λέγεται νέα μέθοδος κοιλιοπλαστικής, no pain-no drains.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πως εφαρμόζεται η συγκεκριμένη τεχνική στο www.tummy-tuck.gr.