Οδοντιατρική, Υγεία

Ψηφιακά (3D) καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία δοντιών

Ο καθοδηγούμενος τρυπανισμός του οστού της γνάθου βοηθάει καθοριστικά στην επίτευξη της τέλειας κλίσης και βάθους τοποθέτησης του κάθε εμφυτεύματος.

Πως γίνεται;

Προηγείται η 3D ψηφιακή απεικόνιση-ακτινογράφηση του ασθενούς η οποία καθορίζει αφενός την λεπτομερή σε τρεις διαστάσεις ανατομική εικόνα της γνάθου και αφετέρου μας δίνει όλες τις λύσεις και την εικόνα της προσθετικής αποκατάστασης.

Συνεπώς ΠΡΙΝ ο ασθενής καθίσει στην οδοντιατρική καρέκλα έχει υπολογισθεί και σχεδιαστεί ρομποτικά- μέσω της κατασκευής ενός χειρουργικού νάρθηκα-η θέση, η κλίση και το βάθος τοποθέτησης του κάθε εμφυτεύματος ξεχωριστά και έχει οριστικοποιηθεί η προσθετική λύση (στεφάνη, γέφυρα κτλ) η οποία αρμόζει στο προφίλ του ασθενούς.

Η χρήση αυτής της τεχνικής πέραν των ανωτέρω πλεονεκτημάτων μειώνει σημαντικά την διάρκεια που απαιτείται για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, γίνεται σχεδόν πάντα χωρίς τομές και λόγω του ότι είναι ελάχιστα παρεμβατική τεχνική δεν προκαλεί μετεγχειρητικούς πόνους και οιδήματα.

Στη συνέχεια την ίδια ημέρα ,έχουν ήδη προσχεδιαστεί και κατασκευαστεί οι προσωρινές αποκαταστάσεις των δοντιών, οι οποίες τοποθετούνται ακριβώς πάνω από τα σημεία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και κοχλιώνονται.

Όλες οι παγκόσμιες κλινικές έρευνες καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα :

 

«Υψηλότερη ακρίβεια και προβλεψιμότητα των εμφυτευματικών θέσεων σε σύγκριση με τη freehand τεχνική1»

 

«Χαμηλότερο πρήξιμο και οίδημα με ελάχιστη χρήση αναλγητικών με την καθοδηγούμενη χωρίς τομές χειρουργική διαδικασία σε σύγκριση με τη freehand τεχνική».2-4

 

«Υψηλή ικανοποίηση των ασθενών όταν οι χρόνοι θεραπείας είναι σύντομοι και υπάρχει ελάχιστη ενόχληση».5

 

REFERENCES/ΠΗΓΕΣ