Ορθοπαιδική

Ρήξη υπερακανθίου. Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Ιωάννης Τσώλος Ιωάννης Τσώλος – Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Ειδικός Αρθροσκοπικής Χειρουργικής, Ώμου – Γόνατος – Ποδοκνημικής

Website: www.tsolos.gr

Email: yiannis_tsolos@yahoo.com


Στο παρόν άρθρο, θα περιγράψουμε τους όρους

ρήξη στροφικού πετάλου

/τένοντα καθώς επίσης και τη

ρήξη υπερακανθίου

. Αυτό γίνεται για την ευκολότερη κατανόηση της χειρουργικής μας τεχνικής. Η ρήξη υπερακανθίου αποτελεί τη πλειοψηφία των ρήξεων του στροφικού πετάλου. Με παρόμοια τεχνική συρράπτονται και οι υπόλοιποι τένοντες του στροφικού πετάλου (υπακανθίου, ελάσσονος στρογγύλου και υποπλατίου).

Περιγραφή ρήξης στροφικού πετάλου Οι βασικές ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας της ρήξης του στροφικού πετάλου είναι:

• Πόνος

• Ελαχιστοποίηση της λειτουργικότητας του άνω άκρου

• Αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς

• Αυξημένη επιδείνωση της ρήξης

Ο πόνος αποτελεί αναμφίβολα το κυριότερο κριτήριο. Ωστόσο, η ηλικία του ασθενούς και το μέγεθος της ρήξης δεν αποτελούν απόλυτες ενδείξεις. Το μέγεθος της ρήξης καθορίζει τη χειρουργική τεχνική που θα εφαρμοστεί και όχι την αναγκαιότητα ή μη της χειρουργικής θεραπείας. Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί ότι, η μη χειρουργική αντιμετώπιση των οξέων ρήξεων, οδηγεί συχνά σε μετατροπή των μερικών ρήξεων σε πλήρεις και των μικρών πλήρων ρήξεων σε μαζικές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αρθροπάθεια του στροφικού πετάλου (αρθρίτιδα ώμου). Για το λόγο αυτό, μια επίμονα επώδυνη τραυματική ρήξη πρέπει ως επί το πλείστον να αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Η χειρουργική τεχνική έγκειται στο γεγονός ότι, ο τένοντας του στροφικού πετάλου δεν μπορεί να επουλωθεί. Όπως συμβαίνει σχεδόν και στην περίπτωση του πρόσθιου χιαστού στο γόνατο, τα τμήματα του στροφικού πετάλου που διαχωρίζονται από τη ρήξη, δεν δύνανται να γεφυρωθούν με ουλώδη συνδετικό ιστό. Επομένως, η ακινητοποίηση του ώμου σε νάρθηκα ή η συρραφή των κολοβωμάτων (κομμένων τμημάτων) μεταξύ τους, δε θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα μάλιστα, θα οδηγούσε σε αύξηση των διαστάσεων της ρήξης και σε ατροφία των αντίστοιχων μυών, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του προβλήματος, γι’ αυτό και η χειρουργική τεχνική στηρίζεται στον εναπομείναντα υγιή τένοντα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το στροφικό πέταλο καταφύεται στη βραχιόνιο κεφαλή. Εξαιτίας της ρήξης, δημιουργείται ένα χάσμα (τρύπα) στη μάζα του τένοντα, και αυτό αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από το βραχιόνιο όγκωμα. Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η καθήλωση του εναπομείναντος υγιούς τένοντα στο αρχικό σημείο πρόσφυσης.

Η όλη τεχνική πραγματοποιείται αρθροσκοπικά (αρθροσκόπηση ώμου), έπειτα από τρεις ή τέσσερις ελάχιστες τομές του δέρματος.

Στην αρχή, εισάγουμε το

αρθροσκόπιο

(κάμερα) που μας μεταφέρει εικόνες από το εσωτερικό της άρθρωσης σε μια οθόνη. Με τους κατάλληλους χειρισμούς του αρθροσκοπίου, αναγνωρίζουμε τη ρήξη και καθορίζουμε τα χαρακτηριστικά της (σχήμα, μέγεθος, ατροφία). Επιπρόσθετα, ελέγχουμε την άρθρωση του ώμου για συνοδές βλάβες που μπορεί να έχουν ξεφύγει του αρχικού διαγνωστικού ελέγχου.

Ακολούθως, ομαλοποιούμε την περιοχή της βλάβης και ελέγχουμε την ελαστικότητα του εναπομείναντος τένοντα (ελέγχουμε κατά πόσο το υγιές τμήμα του στροφικού πετάλου μπορεί να καθηλωθεί στο ανατομικό σημείο πρόσφυσης του φυσιολογικού – προ ρήξης- στροφικού πετάλου στη βραχιόνιο κεφαλή. Αν είναι εφικτό, συνεχίζουμε το επόμενο στάδιο της επέμβασης, διαφορετικά με ειδικές τεχνικές, κινητοποιούμε τον τένοντα και τον καθιστούμε ικανό να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό σημείο καθήλωσης.

Η έλξη και η συγκράτηση του τένοντα στο επιθυμητό σημείο γίνεται με τη βοήθεια αρθροσκοπικών αγκυρών. Οι άγκυρες, είναι βίδες φορτωμένες με ράμματα (σαν δύο κλωστές περασμένες από μία βελόνα). Στην αρχή τις καθηλώνουμε στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα και έπειτα, περνάμε τα ράμματά τους στον τένοντα. Η συρραφή του τένοντα γίνεται από κάτω προς τα πάνω, με τέτοιο τρόπο ώστε, σχηματίζοντας κόμπο με τα ράμματα, να ασκείται έλξη στον τένοντα και να επιτυγχάνεται καθήλωσή του στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα. Με αυτή την τεχνική έχουμε σαν αποτέλεσμα να εγκλωβίσουμε το στροφικό πέταλο μεταξύ κόμπου και άγκυρας και να διασφαλίσουμε ακόμη περισσότερη σταθερότητα στην όλη κατασκευή. Τέλος, ελέγχεται η σταθερότητα και η λειτουργικότητα της κατασκευής μας. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής εντάσσεται σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Η σωστή χειρουργική τεχνική παρέχει ένα ακέραιο στροφικό πέταλο. Ένα εξατομικευμένο και ορθά δομημένο πρωτόκολλο αποκατάστασης, προσφέρει στο ακέραιο στροφικό πέταλο τα επιθυμητά πρακτικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρήξη υπερακανθίου, επισκεφθείτε το http://www.tsolos.gr/.