Ορθοπαιδική

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Εμμανουήλ Μπριλάκης Εμμανουήλ Μπριλάκης - Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Επιμελητής Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Υπεύθυνος Ορθοπαιδικός Γυναικείας ομάδας Μπάσκετ Πανιωνίου ΓΣ

Website: www.brilakisorthopaedics.grEmail: info@brilakisorthopaedics.gr


Οι μύες που είναι υπεύθυνοι για την άρση, το κατέβασμα και τις στροφές του χεριού από τον ώμο είναι γνωστοί ως τενόντιο πέταλο του ώμου. Το τενόντιο πέταλο βρίσκεται στην κορυφή του ώμου κάτω από το οστό που μπορεί κανείς να ψηλαφίσει εξωτερικά στο πάνω μέρος του ώμου, το ακρώμιο. Ο χώρος μεταξύ του ακρωμίου και του στροφικού πετάλου ονομάζεται υπακρωμιακός  χώρος. Εκεί υπάρχει ο υπακρωμιακός ορογόνος θύλακας που επιτρέπει την ομαλή κύλιση των τενόντων του στροφικού πετάλου κατά τις κινήσεις του μέλους.

Η μορφολογία του ακρωμίου διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Υπάρχουν 3 τύποι ακρωμίου:

  1. επίπεδο ακρώμιο,
  2. κυρτό ακρώμιο,
  3. αγκυλωτό ακρώμιο.

Τα άτομα που έχουν ακρώμιο τύπου 2 ή 3 είναι περισσότερο πιθανό να αναπτύξουν σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης λόγω της μείωσης του υπακρωμιακού χώρου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν λόγω αρθρίτιδας σχηματίζονται οστεόφυτα στο ακρώμιο, αλλά και όλες τις καταστάσεις που δημιουργούν φλεγμονή στον υπακρωμιακό χώρο (πχ. ασβεστοποιός τενοντίτιδα).

 

Γενικά οι καταστάσεις που προκαλούν μείωση του υπακρωμιακού χώρου ή/και της ομαλής κύλισης των τενόντων του στροφικού πετάλου μέσα σε αυτόν προκαλούν το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής. Πρόκειται για την παγίδευση των τενόντων μεταξύ της κεφαλής του βραχιονίου και του ακρωμίου και την πρόσκρουσή τους σε αυτό. Η κατάσταση προκαλεί πόνο και φλεγμονή κυρίως κατά την απαγωγή του άνω άκρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα που επηρεάζουν την εργασία και την καθημερινή δραστηριότητα του ατόμου, ενώ συνήθως, ο πόνος είναι πιο έντονος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι πιο ευπαθείς ομάδες είναι οι αθλητές των ρίψεων και οι χειρωνάκτες  που εργάζονται με το χέρι πάνω από το επίπεδο του ώμου. Αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπισθεί, είναι πολύ πιθανό να προκληθεί ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου.

Στις περιπτώσεις που συντηρητική αγωγή δεν είναι ικανή να ανακουφίσει τον ασθενή, η αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική δίνει την λύση. Πρόκειται για μια ελάχιστη επεμβατική πράξη που γίνεται με ήπια γενική αναισθησία (μέθη). Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης, υπό άμεση όραση με τη βοήθεια κάμερας (αρθροσκόπιο) και χρησιμοποιώντας ειδικά μικρο-εργαλεία λειαίνεται το ακρώμιο και διανοίγεται ο υπακρωμιακός χώρος.

Η σωστή αποκατάσταση ολοκληρώνει μια επιτυχημένη επέμβαση και επιτρέπει στον ασθενή να επιστρέψει στην καθημερινή του, αλλά και σε αθλητική δραστηριότητα.