Υγεία

Όζοι Θυρεοειδούς: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όθων Μιχαήλ MD, MSc, PhD - Γενικός Χειρουργός

Όθων Μιχαήλ MD, MSc, PhD - Γενικός Χειρουργός

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι παντρεμένος με την Δικηγόρο Αθηνών Ρομίνα Καραγιάννη. Είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα» καθώς και κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Λαπαροσκοπική, Ελάχιστα Επεμβατική και Ρομποτική Χειρουργική. Είναι Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Παλαιού...

Οι όζοι του θυρεοειδούς αδένα είναι συχνοί. Στην απλή ψηλάφηση ανευρίσκονται σε ποσοστό 10% στις γυναίκες και 2% στους άνδρες.

Η επίπτωση των όζων όμως υπερηχογραφικά φτάνει το 50%.  Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ύπαρξη όζων είναι η ηλικία, το γυναίκειο φύλο, η ανεπάρκεια ιωδίου και το ιστορικό ακτινοβολίας στο τράχηλο.

Οι όζοι ταξινομούνται σε αδενώματα, καρκινώματα ή υπερπλαστικούς όζους ανάλογα με τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά ιστολογικά χαρακτηριστικά τους. Όζοι που ανευρίσκονται τυχαία σε υπερηχογραφικό έλεγχο ονομάζονται τυχαιώματα.

Τα τυχαιώματα έχουν την ιδία πιθανότητα κακοηθείας με ψηλαφητούς όζους ιδίου μεγέθους.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τους όζους θυρεοειδούς αναφέρουν ότι κάθε όζος άνω του ενός εκατοστού θα πρέπει να διερευνάται με FNA καθώς η πιθανότητα κακοηθείας είναι μεγαλύτερη.

Το ίδιο ισχύει και για όζους μικρότερους του ενός εκατοστού με ύποπτα υπερηχογραφικά ευρήματα, λεμφαδενοπάθεια, ιστορικό προηγηθείσα ακτινοβολία στον τράχηλο ή οικογενειακό ιστορικό σε ένα ή περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού για καρκίνο του θυρεοειδούς.

Κάθε όζος πρέπει να διερευνάται με υπερηχογραφικό έλεγχο και έλεγχο της λειτουργιάς του θυρεοειδούς αδένα, ενώ σε περίπτωση μη φυσιολογικής TSH, στον έλεγχο περιλαμβάνεται και το σπινθηρογράφημα.  Θερμοί όζοι είναι σχεδόν πάντοτε καλοήθεις, ενώ το ποσοστό κακοηθείας στους ψυχρούς όζους κυμαίνεται μεταξύ 10-20%.

Οι περισσότεροι ασθενείς με όζους του θυρεοειδούς δεν χρειάζονται αντιμετώπιση αφού το 90-95% των οζών είναι μη λειτουργικοί, καλοήθεις και σχετίζονται με θνητότητα κάτω του 1%.  Μόνο το 5% των όζων του θυρεοειδούς υποκρύπτουν κακοήθεια.