Υγεία

Όζοι Θυρεοειδούς: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε


Όθων Μιχαήλ MD, MSc, PhD Όθων Μιχαήλ - Γενικός Χειρουργός

Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάτοχος Master στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου

Website: www.omichail.grEmail: omichail@yahoo.com


Οι όζοι του θυρεοειδούς αδένα είναι συχνοί. Στην απλή ψηλάφηση ανευρίσκονται σε ποσοστό 10% στις γυναίκες και 2% στους άνδρες.

Η επίπτωση των όζων όμως υπερηχογραφικά φτάνει το 50%.  Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ύπαρξη όζων είναι η ηλικία, το γυναίκειο φύλο, η ανεπάρκεια ιωδίου και το ιστορικό ακτινοβολίας στο τράχηλο.

Οι όζοι ταξινομούνται σε αδενώματα, καρκινώματα ή υπερπλαστικούς όζους ανάλογα με τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά ιστολογικά χαρακτηριστικά τους. Όζοι που ανευρίσκονται τυχαία σε υπερηχογραφικό έλεγχο ονομάζονται τυχαιώματα.

Τα τυχαιώματα έχουν την ιδία πιθανότητα κακοηθείας με ψηλαφητούς όζους ιδίου μεγέθους.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τους όζους θυρεοειδούς αναφέρουν ότι κάθε όζος άνω του ενός εκατοστού θα πρέπει να διερευνάται με FNA καθώς η πιθανότητα κακοηθείας είναι μεγαλύτερη.

Το ίδιο ισχύει και για όζους μικρότερους του ενός εκατοστού με ύποπτα υπερηχογραφικά ευρήματα, λεμφαδενοπάθεια, ιστορικό προηγηθείσα ακτινοβολία στον τράχηλο ή οικογενειακό ιστορικό σε ένα ή περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού για καρκίνο του θυρεοειδούς.

Κάθε όζος πρέπει να διερευνάται με υπερηχογραφικό έλεγχο και έλεγχο της λειτουργιάς του θυρεοειδούς αδένα, ενώ σε περίπτωση μη φυσιολογικής TSH, στον έλεγχο περιλαμβάνεται και το σπινθηρογράφημα.  Θερμοί όζοι είναι σχεδόν πάντοτε καλοήθεις, ενώ το ποσοστό κακοηθείας στους ψυχρούς όζους κυμαίνεται μεταξύ 10-20%.

Οι περισσότεροι ασθενείς με όζους του θυρεοειδούς δεν χρειάζονται αντιμετώπιση αφού το 90-95% των οζών είναι μη λειτουργικοί, καλοήθεις και σχετίζονται με θνητότητα κάτω του 1%.  Μόνο το 5% των όζων του θυρεοειδούς υποκρύπτουν κακοήθεια.