Ορθοπαιδική, Υγεία

Πόνος στον Καρπό: Διάγνωση και θεραπεία

Ο πόνος στον καρπό είναι μια ενοχλητική κατάσταση, που μπορεί να περιορίσει πολλές από τις δραστηριότητές μας. Η αιτία του πόνου μπορεί να είναι ένας τραυματισμός, όπως τα διαστρέμματα και τα κατάγματα. Πιο συχνά, όμως, ο πόνος οφείλεται σε χρόνιες καταστάσεις, όπως οι στενωτικές τενοντοελυτρίτιδες, σύνδρομα υπέρχρησης, η αρθρίτιδα και το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Πόνος στον καρπό: Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που επικρατούν, αναλόγως της πάθησης είναι:

 • Πόνος στην ηρεμία,
 • Πόνος στις κινήσεις,
 • Μούδιασμα στο χέρι,
 • Αίσθημα αδυναμίας του χεριού με πτώση των αντικειμένων,
 • Παραμόρφωση, με παρουσία εξογκωμάτων (πχ γάγγλια).

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την πάθηση που προκαλλεί τον πόνο στον καρπό. Για παράδειγμα, η αρθρίτιδα εμφανίζει πιο μακροχρόνια πορεία, με προοδευτικά αυξανόμενη δυσχέρεια στις κινήσεις. Αντίθετα το κάταγμα ή το διάστρεμμα προκαλεί οξύ πόνο, αμέσως μετά τον τραυματισμό. Κάπου ενδιάμεσα βρίσκεται το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Σε αυτό, η συμπτωματολογία (μούδιασμα και αδυναμία) αρχίζει σταδιακά και επιδεινώνεται μέσα σε λίγους μήνες.

Πόνος στον καρπό: Ποιές είναι οι αιτίες;

Τραυματισμός

Πρόκειται για κάκωση στον καρπό, συνήθως μετά από πτώση και στήριξη στο τεντωμένο χέρι. Ως αποτέλεσμα, προκύπτουν διαστρέμματα, ρήξεις συνδέσμων ή κατάγματα.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (ΣΚΣ) είναι μια επώδυνη και σταδιακά επιδεινούμενη κατάσταση στο χέρι. Προκαλείται από πίεση του μέσου νεύρου στον καρπό.

Η συνηθέστερη αιτία είναι η πάχυνση του εγκαρσίου συνδέσμου, που βρίσκεται στο επίπεδο του καρπού. Ο εγκάρσιος σύνδεσμος με τα οστά του καρπού δημιουργούν ένα οστεοϊνώδες τούνελ. Μέσα από αυτό διέρχονται οι τένοντες του καρπού και ένα νέυρο, το μέσο νεύρο.

Στο ΣΚΣ στενεύει ο χώρος μέσα από τον οποίο διέρχονται οι τένοντες και το νεύρο. Άλλη αιτία του συνδρόμου είναι η παρουσία γαγγλίου εντός της σήραγγας, που στενεύει το χώρο. Η πίεση στο νεύρο αρχίζει να δίνει συμπτώματα με μούδιασμα στα 3 ½ δάκτυλα (από τον αντίχειρα έως και τον μισό παράμεσο δάκτυλο). Προοδευτικά, υπάρχει και αδυναμία του χεριού με πτώση των αντικειμένων.

Σύνδρομα υπέρχρησης

Στα σύνδρομα υπέρχρησης ανήκουν οι παθήσεις που προκαλούνται από επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο επαναλαμβανόμενος μικροτραυματισμός μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή των τενόντων στην περιοχή του καρπού.

Στενωτικές τενοντοελυτρίτιδες

Συναφής κατηγορία με την προηγούμενη. Σε αυτήν, ανήκουν οι παθήσεις στις οποίες δημιουργούνται στενώσεις μέσα από κανάλια, όπου περνούν οι τένοντες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τενοντίτιδα De Quervain. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται έντονος πόνος και πρήξιμο στη βάση του αντίχειρα.

Αρθρίτιδα καρπού

Η αρθρίτδα στον καρπό οφείλεται στην φθορά του αρθρικού χόνδρου. Δεν είναι συχνή πάθηση και συμβαίνει ως αποτέλεσμα παλαιότερου κατάγματος που δεν αντιμετωπίστηκε σωστά, ή ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Γάγγλια

Συνήθως τα γάγγλια  παρουσιάζονται στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού και δεν προκαλούν πόνο. Μόνο όταν μεγαλώσουν πολύ, μπορεί να πιέζουν τους γειτονικούς ιστούς και γίνονται επώδυνα.

Πόνος στον καρπό: Διάγνωση

Η λήψη του ιστορικού και η λεπτομερής κλινική εξέταση είναι τα πρώτα βήματα για την ορθή διάγνωση.

Η εξέταση περιλαμβάνει:

 • Επισκόπηση, έλεγχο δηλαδή για παραμόρφωση, πρήξιμο, εξόγκωμα, διαταραχή στο χρώμα του δέρματος κ.α.
 • Ψηλάψηση του καρπού για να βρεθούν σημεία που εκλύεται ο πόνος
 • Έλεγχος της κινητικότητας του καρπού. Εδώ θα ανευρεθούν οι επώδυνες κινήσεις, εάν υπάρχουν.

Πόνος στον Καρπό: Απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις

 • Απλές ακτινογραφίες, ειδικά όταν υπάρχει ιστορικό τραυματισμού.
 • Αξονική τομογραφία. Απεικονίζει με λεπτομέρεια τα οστά.
 • Μαγνητική τομογραφία. Αναδεικνύει τα μαλακά μόρια. Είναι πολύ χρήσιμη εξέταση, τόσο για κακώσεις, όσο και για χρόνιες καταστάσεις.
 • Υπέρηχος. Έχει περιορισμένη χρήση στις παθήσεις του καρπού, ειδικά όταν υπάρχει η μαγνητική τομογραφία.
 • Ηλεκτρομυογράφημα. Είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά στα σύνδρομα παγίδευσης των νεύρων, όπως στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Πόνος στον Καρπό: Θεραπεία

Η θεραπεία στον πόνο του καρπού εξαρτάται πάντα από την αιτία του πόνου.

Στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η συντηρητική προσέγγιση έχει εφαρμογή στα πρώτα στάδια. Χρησιμοποιούνται νυκτερινοί νάρθηκες ακινητοποίησης του καρπού και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Όταν τα συμπτώματα επιμένουν, η οριστική αντιμετώπιση έρχεται με την επέμβαση διάνοιξης του καρπιαίου σωλήνα.

Στα σύνδρομα υπέρχρησης, απαιτείται τροποποίηση των δραστηριοτήτων, με χρήση ναρθήκων ακινητοποίησης του καρπού. Αντιφλεγμονώδη φάρμα και φυσικοθεραπεία επίσης βοηθούν.

Στις στενωτικές τενοντοελυτρίτιδες (De Quervain, εκτινασσόμενος δάκτυλος), αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ειδικοί νάρθηκες και φυσικοθεραπεία βοηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε επιμονή των συμπτωμάτων, η χειρουργική επέμβαση με διάνοιξη των ελύτρων δίνει την οριστική λύση.

Στα διαστρέμματα, η αντιμετώπιση είναι συνήθως συντηρητική, με ακινητοποίηση του καρπού για 10-20 ημέρες. Εάν συνυπάρχει ρήξη συνδέσμων (πχ σκαφομηνοειδής διαχωρισμός), μπορεί να απιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.

Στα κατάγματα, η αντιμετώπιση εξαρτάται από τον τύπο της κάκωσης. Στα ρωγμώδη κατάγματα και σε αυτά που ανατάσσονται κλειστά, η ακινητοποίηση με νάρθηκα για 4-6 εβδομάδες είναι επαρκής. Στα ασταθή κατάγματα, η χειρουργική επέμβαση θα επαναφέρει την άρθρωση στην ανατομική της θέση.

Στην περίπτωση της αρθρίτιδας, η συντηρητική αντιμετώπιση με φάρμακα, φυσικοθεραπεία και περιστασιακή χρήση ναρθήκων ακινητοποίησης συνήθως βοηθά για χρόνια. Εάν η συμπτωματολογία επιμένει και επιδεινωθεί, ενδέχεται να χρειαστεί επέμβαση αρθρόδεσης του καρπού.

Συμπερασματικά, ο πόνος στον καρπό είναι μια ενοχλητική κατάσταση, με πολλά ετερογενή αίτια. Η σωστή κλινική εξέταση από τον έμπειρο Ορθοπαιδικό θα αποκαλύψει την ακριβή αιτία του πόνου. Μετά τη σωστή διάγνωση, μπορεί να εφαρμοστεί η ενδεικνυόμενη θεραπεία.