Νευρολογία - Ψυχιατρική, Υγεία

Σεξουαλική αγωγή εφήβων

Η

σεξουαλική αγωγή

έχει σημαντική συμβολή στο να γίνει με υγιή και ομαλό τρόπο η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, όπως επίσης και η ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη. Μέσω της σεξουαλικής αγωγής, δίνεται στους εφήβους η δυνατότητα να λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις που είναι χρήσιμες για τη ζωή μετά την ενηλικίωση και να υιοθετήσουν υγιείς και ασφαλείς συμπεριφορές και στάσεις ζωής για την πρόληψη της σωματικής, σεξουαλικής και ψυχικής τους υγείας.

Με την πάροδο του χρόνου η αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής γίνεται όλο και εμφανέστερη, καθώς τα παιδιά και οι

έφηβοι

έρχονται σε επαφή με ένα μεγάλο όγκο μηνυμάτων μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώ τα μηνύματα αυτά δεν είναι πάντα αξιόπιστα και είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσουν σε σύγχυση και να τους προκαλέσουν άγχος. Η σεξουαλικότητα είναι μια έννοια που περιέχει πολλές έννοιες και συμπεριλαμβάνει τη γνωστική, τη βιολογική, τη συναισθηματική, την ψυχική και την κοινωνική διάσταση του ατόμου.

Σκοπός, λοιπόν, της σεξουαλικής αγωγής είναι να συμβάλλει στην καλή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του εφήβου προσεγγίζοντας όλες αυτές τις διαστάσεις με ομαλό τρόπο. Ένας περαιτέρω στόχος της σεξουαλικής αγωγής είναι το να συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή και να δημιουργήσει μελλοντικά μια υπεύθυνη και υγιή σεξουαλική συμπεριφορά. Ο ρόλος της σεξουαλικής αγωγής είναι να καταρρίψει τους μύθους και τις στερεότυπες αντιλήψεις που κυριαρχούν γύρω από το σεξ, να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει για θέματα που αφορούν άμεσα σε όλους.

Η ευθύνη της σεξουαλικής αγωγής αφορά κυρίως στους γονείς, αλλά και άλλους κοινωνικούς φορείς, παραδείγματος χάριν στο σχολείο, που πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά για ζητήματα σεξουαλικής υγείας. Έχει μεγάλη σημασία το να ξεκινήσει η σεξουαλική αγωγή από νωρίς, από την παιδική κιόλας ηλικία, παρέχοντας στο παιδί τις κατάλληλες για την ηλικία του και το συναισθηματικό και γνωστικό του επίπεδο γνώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.askitis.gr/.