Υγεία

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος

Πρόκειται για την απόκλιση από τη μέση γραμμή του χόνδρου (ρινικό διάφραγμα) που «χωρίζει» τα δύο ρουθούνια. Η σκολίωση ρινικού διαφράγματος σχετίζεται με δυσκολία στη ρινική αναπνοή, πρωινές κεφαλαλγίες, ροχαλητό, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, μειωμένη απόδοση στην εργασία.

Σε περιπτώσεις που σχετίζεται με επεισόδια υπνικής άπνοιας, δηλαδή διακοπή της ροής του αέρα διαμέσου της μύτης και του φάρυγγα για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο σοβαρό καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας (υπέρταση, καρδιακές αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος συνδυάζεται και με υπερτροφία (αυξημένο μέγεθος) των κάτω ρινικών κογχών.

Οι κάτω ρινικές κόγχες επιτελούν το έργο του «φίλτρου» του αέρα που αναπνέουμε καθώς καθαρίζουν, υγραίνουν και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του αέρα που εισέρχεται στις ρινικές θαλάμες.

Η συνδυασμένη χειρουργική παρέμβαση, δηλαδή ο ευθειασμός της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος και η ελεγχόμενη μείωση του μεγέθους των κάτω ρινικών κογχών με κογχοπλαστική ή με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων είναι η μόνη οδός μόνιμης λύσης του προβλήματος και απαλλαγής από τη χρήση ρινικών αποσυμφορητικών. Πρόκειται για ανώδυνη χειρουργική επέμβαση με ταχεία επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, λόγω της χρήσης σύγχρονων χειρουργικών μεθόδων και σύγχρονου εξοπλισμού.