Ανδρολογία, Υγεία

Σπερμοδιάγραμμα: Τί εξετάζουμε & Φυσιολογικές Τιμές

Αλέξανδρος Λέκας - M.D, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Αλέξανδρος Λέκας - M.D, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Ο χειρουργός-ουρολόγος Λέκας Αλέξανδρος ολοκλήρωσε τις πτυχιακές σπουδές του με βαθμό πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ (10). Υπηρέτησε ως ιατρός την στρατιωτική του θητεία στη Λέσβο και στην στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Εργάστηκε στο νοσοκομείο "ΤΖΑΝΕΙΟ" σε κλινικές Παθολογίας, Χειρουργικής και Καρδιολογίας και ακολούθως...

Το σπερμοδιάγραμμα μπορεί να μας δώσει χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες για την ανδρική γονιμότητα.

Για να μπορεί ο ειδικός ανδρολόγος να κάνει μια σωστή διάγνωση του προβλήματος, το σπερμοδιάγραμμα εξετάζει το σπέρμα ως προς τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Όγκος – Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων ανά ml: Κατώτατο όριο τα 15 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά ml.
 • Συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων στο δείγμα: Κατώτατο όριο αναφοράς τα 39 εκατομμύρια σπερματοζωάρια.
 • Κινητικότητα σπερματοζωαρίων: Λόγω της μεγάλης απόστασης που πρέπει να διανύσουν μέχρι το ωάριο, είναι απαραίτητο να έχει κινητικότητα τουλάχιστον το 40% των σπερματοζωαρίων.
 • Ταχύτητα – Βαθμός κινητικότητας: Είναι σημαντικό τα σπερματοζωάρια όχι μόνο να μπορούν να κινηθούν, αλλά να κινούνται και με τον σωστό τρόπο. Μεγαλύτερες πιθανότητες για επίτευξη εγκυμοσύνης υπάρχουν όταν τουλάχιστον το 25% αυτών μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Η κίνηση βαθμολογείται μεταξύ 4 και 0, όπου το 4 σημαίνει γρήγορη κίνηση και το 0 καμία κίνηση.
 • Μορφολογία: Η κίνηση των σπερματοζωαρίων επηρεάζεται από το σχήμα και το μέγεθός τους, οπότε απαιτείται τουλάχιστον το 4% αυτών να έχει φυσιολογική μορφή.
 • Ζωτικότητα: Ελάχιστο ποσοστό ζωντανών σπερματοζωαρίων είναι το 58%.
 • Οξύτητα (pH): Η οξύτητα του σπέρματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 7.2-7.9
 • Λευκά αιμοσφαίρια: Η τιμή των λευκών αιμοσφαιρίων πρέπει να είναι μικρότερη από 1.000.000/ml.

Φυσιολογικές Τιμές Σπερμοδιαγράμματος

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει συγκεκριμένες τιμές για κάθε παράγοντα που αναφέρθηκε παραπάνω, προκειμένου να μπορεί να θεωρηθεί ένα σπερμοδιάγραμμα φυσιολογικό.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές αυτές διαμορφώνονται ως εξής:

 • Όγκος: 1,5-5 ml
 • Αριθμός σπερματοζωαρίων ανά ml:000.000/ml
 • Συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων: ≥39.000.000/ml
 • Κινητικότητα: >50%
 • Προς τα πρόσω ζωηρή κινητικότητα: ≥ 25%
 • Μορφολογία: ≥14% φυσιολογικά (σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια Kruger).
 • Ζωντανά σπερματοζωάρια: ≥ 50%
 • pH:05-7.90
 • Συγκολλήσεις σε μικρό βαθμό
 • WBC: < 1.000.000/ml
 • Φρουκτόζη: 120-450 mg/ml.

Ανάλογα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της εξέτασης, ο ειδικός ανδρολόγος μπορεί να κρίνει αν το σπερμοδιάγραμμα του ασθενούς είναι φυσιολογικό ή αν αποδεικνύει την παρουσία κάποιου παθολογικού προβλήματος.