Ανδρολογία, Υγεία

Σπερμοδιάγραμμα: Τί εξετάζουμε & Φυσιολογικές Τιμές

σπερμοδιάγραμμα τιμές

Αλέξανδρος Λέκας M.D, PhD, FEBU Αλέξανδρος Λέκας M.D, PhD, FEBU – Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Fellow of the European Board of Urology

Μετεκπαιδευθείς στην Γερμανία Ammerland Klinik - Πανεπιστήμιο Gottingen

Website: www.lekas-urology.com      Email: info@lekas-urology.com


Το σπερμοδιάγραμμα μπορεί να μας δώσει χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες για την ανδρική γονιμότητα.

Για να μπορεί ο ειδικός ανδρολόγος να κάνει μια σωστή διάγνωση του προβλήματος, το σπερμοδιάγραμμα εξετάζει το σπέρμα ως προς τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Όγκος – Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων ανά ml: Κατώτατο όριο τα 15 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά ml.
 • Συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων στο δείγμα: Κατώτατο όριο αναφοράς τα 39 εκατομμύρια σπερματοζωάρια.
 • Κινητικότητα σπερματοζωαρίων: Λόγω της μεγάλης απόστασης που πρέπει να διανύσουν μέχρι το ωάριο, είναι απαραίτητο να έχει κινητικότητα τουλάχιστον το 40% των σπερματοζωαρίων.
 • Ταχύτητα – Βαθμός κινητικότητας: Είναι σημαντικό τα σπερματοζωάρια όχι μόνο να μπορούν να κινηθούν, αλλά να κινούνται και με τον σωστό τρόπο. Μεγαλύτερες πιθανότητες για επίτευξη εγκυμοσύνης υπάρχουν όταν τουλάχιστον το 25% αυτών μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Η κίνηση βαθμολογείται μεταξύ 4 και 0, όπου το 4 σημαίνει γρήγορη κίνηση και το 0 καμία κίνηση.
 • Μορφολογία: Η κίνηση των σπερματοζωαρίων επηρεάζεται από το σχήμα και το μέγεθός τους, οπότε απαιτείται τουλάχιστον το 4% αυτών να έχει φυσιολογική μορφή.
 • Ζωτικότητα: Ελάχιστο ποσοστό ζωντανών σπερματοζωαρίων είναι το 58%.
 • Οξύτητα (pH): Η οξύτητα του σπέρματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 7.2-7.9
 • Λευκά αιμοσφαίρια: Η τιμή των λευκών αιμοσφαιρίων πρέπει να είναι μικρότερη από 1.000.000/ml.

Φυσιολογικές Τιμές Σπερμοδιαγράμματος

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει συγκεκριμένες τιμές για κάθε παράγοντα που αναφέρθηκε παραπάνω, προκειμένου να μπορεί να θεωρηθεί ένα σπερμοδιάγραμμα φυσιολογικό.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές αυτές διαμορφώνονται ως εξής:

 • Όγκος: 1,5-5 ml
 • Αριθμός σπερματοζωαρίων ανά ml:000.000/ml
 • Συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων: ≥39.000.000/ml
 • Κινητικότητα: >50%
 • Προς τα πρόσω ζωηρή κινητικότητα: ≥ 25%
 • Μορφολογία: ≥14% φυσιολογικά (σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια Kruger).
 • Ζωντανά σπερματοζωάρια: ≥ 50%
 • pH:05-7.90
 • Συγκολλήσεις σε μικρό βαθμό
 • WBC: < 1.000.000/ml
 • Φρουκτόζη: 120-450 mg/ml.

Ανάλογα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της εξέτασης, ο ειδικός ανδρολόγος μπορεί να κρίνει αν το σπερμοδιάγραμμα του ασθενούς είναι φυσιολογικό ή αν αποδεικνύει την παρουσία κάποιου παθολογικού προβλήματος.